Головна

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра обладнання харчових технологій

Кафедра обладнання харчових технологій створена 15 лютого 1992 року.

З 1 березня 2016 року у зв’язку із об’єднанням факультетів, кафедра обладнання харчових технологій увійшла у склад Факультету інженерії машин, споруд і технологій (ФМТ).

Завідувач кафедрою – доктор технічних наук, професор Вітенько Тетяна Миколаївна.

Заступник завкафедрою – кандидат технічних наук Ворощук Віктор Ярославович.

Навчальний процес кафедри забезпечують 10 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктори технічних наук, професори, 5 кандидатів технічних наук ( з них 3 доценти) та 1 старший викладач.

Колектив кафедри обладнання харчових технологій

Штатні працівники:

Працівники за сумісництвом:

Клепчик Василь Михайлович., старший викладач

На кафедрі обладнання харчових технологій ведеться підготовка фахівців освітніх рівнів “бакалавр” та “магістр” за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”.

Аудиторний фонд кафедри Обладнання харчових технологій складається із 10 спеціалізованих лабораторій і 3 лекційних аудиторій, загальною площею 1500 квадратних метри. Аудиторії оснащені сучасним комп’ютерним та проекційним мультимедійним обладнанням. На всій території кафедри функціонує зона WiFi.

Рік створення: 1992.

Адреса: м.Тернопіль, вул. Гоголя, 8, корпус № 6, к.18

Телефон внутрішній: 4005 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер)

E-mail: kaf_ho@tu.edu.te.ua

Веб сторінка кафедри: http://ho.tntu.edu.ua/

Статус кафедри: випускова

Google Академія: scholar.google.com.ua/citations?user=Tv68f0EAAAAJ&hl=uk

Сторінка кафедри обладнання харчових технологій у Facebook

Інформаційний пакет ECTS по кафедрі обладнання харчових технологій