Головна

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

Кафедра обладнання харчових технологій

Кафедра обладнання харчових технологій створена 15 лютого 1992 року.

З 1 березня 2016 року у зв’язку із об’єднанням факультетів, кафедра обладнання харчових технологій увійшла у склад Факультету інженерії машин, споруд і технологій (ФМТ).

Завідувач кафедрою – доктор технічних наук, професор Вітенько Тетяна Миколаївна.

Заступник завкафедрою – кандидат технічних наук Ворощук Віктор Ярославович.

Навчальний процес кафедри забезпечують 8 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктори технічних наук, професори, 5 кандидатів технічних наук ( з них 4 доценти) та 1 старший викладач.

Колектив кафедри обладнання харчових технологій

Штатні працівники:

На кафедрі обладнання харчових технологій ведеться підготовка фахівців освітніх рівнів “бакалавр” та “магістр” за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”.

Аудиторний фонд кафедри Обладнання харчових технологій складається із 10 спеціалізованих лабораторій і 3 лекційних аудиторій, загальною площею 1500 квадратних метри. Аудиторії оснащені сучасним комп’ютерним та проекційним мультимедійним обладнанням. На всій території кафедри функціонує зона WiFi.

Рік створення: 1992.

Адреса: м.Тернопіль, вул. Гоголя, 8, корпус № 6, к.18

Телефон внутрішній: 4005 (із зовнішніх телефонів через комутатор 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер)

E-mail: kaf_ho@tntu.edu.ua

Веб сторінка кафедри: http://ho.tntu.edu.ua/

Статус кафедри: випускова

Google Академія:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=5S0EidoAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&sortby=pubdate

Сторінка кафедри обладнання харчових технологій у Facebook

Інформаційний пакет ECTS по кафедрі обладнання харчових технологій