На факультеті інженерії машин, споруд та технологій відбулася зустріч зі стейкхолдерами ОНП «Галузеве машинобудування»

Нещодавно в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася зустріч здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти ступеня вищої освіти «Доктор філософії» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» із стейкхолдерами.

На запрошення гаранта освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» професора Романа Рогатинського у дискусії із здобувачами освіти взяли участь ряд гостей.

Керівник ПП «Агропродсервіс Ярчівці», член робочої групи щодо розробки та вдосконалення освітньо-наукової програми «Галузеве машинобудування» Василь Гамрач окреслив перспективи працевлаштування в Україні випускників даної освітньої програми на прикладі власного агропідприємства.

До обговорення долучився Андрій Деркач, к.т.н., головний інженер ПрАТ «ТерА».

Серед окреслених перспектив говорили і про проблеми, які потребують наукового вирішення. Здобувачі освіти 1-2 року підготовки працюють на стадії уточнення своїх дисертаційних досліджень і це може стати наближенням їх тематик до виробничих потреб.

Доцентка кафедри медичної інформатики Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського Наталя Кравець поділилася з учасниками зустрічі інноваційними підходами до викладання спеціальних дисциплін. Це досвід, який варто запозичити при провадженні освітнього процесу, реалізовуючи освітньо-наукову програму «Галузеве машинобудування».

Проректор з наукової роботи, професор Павло Марущак провів бесіду, що стосується академічної доброчесності при виконанні та оформленні дисертаційної роботи.

Проректор з міжнародного співробітництва, завідувачка кафедри обладнання харчових технологій професор Тетяна Вітенько познайомила учасників освітнього процесу з можливостями академічної мобільності.

В свою чергу, завідувач кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, доцент Андрій Бабій розвинув дискусію щодо можливостей здобувачів освіти при проведенні експериментальних досліджень у наукових лабораторіях університету та за його межами.

Результатом проведеної тематичної зустрічі є обмін досвідом, обговорення проблем окремих галузей народного господарства, розгляд та напрацювання пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу та практичної підготовки здобувачів освіти.