ОПП “Галузеве машинобудування”

Гарант освітньо-професійної програми

Віктор ВОРОЩУК

кандидат технічних наук, доцент кафедри Обладнання харчових технологій

Назва освітньо-наукової програми: «Галузеве машинобудування»

Рівень: перший (освітньо-професійний) рівень вищої освіти

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування

ОПП “Галузеве машинобудування 2024”

ОПП “Галузеве машинобудування 2023”

ОПП “Галузеве машинобудування 2021”

Пропозиції та зауваження надсилати на Email гаранта:

Email: voroschuk@gmail.com