Ворощук Віктор Ярославович

Освіта

 • 2011: Диплом кандидата технічних наук за спеціальністю «05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».
 • 1997–2001: Аспірантура за спеціальністю «05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».
 • 1992–1997: Студент Тернопільського державного технічного університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «обладнання харчових виробництв». Диплом з відзнакою.

Коротка професійна біографія

 • 2011 – до сьогодні: доцент кафедри обладнання харчових технологій.
 • 2003–2011: старший викладач кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.
 • 1997–2003: асистент кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Навчальні дисципліни
На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Математичне моделювання об’єктів галузевого машинобудування»
 • «Експлуатація, технічний контроль та ефективність машин»
 • «Технологічне обладнання харчових виробництв»
 • «Інноваційний інжиніринг обладнання переробних і харчових виробництв»
 • «Основи інженерного дизайну»
 • «Наукові дослідження і теорія експерименту» 
 • «Технології 3D моделювання при вирішенні задач в машинобудуванні»

Область наукових інтересів
• Гідродинамічні і теплові процеси  у апаратах роторно-вихрового типу.
• Загальна кількість публікацій більше 100. 6 публікацій, що індексуються Web of Science, Scopus.

Участь у міжнародних проектах

 • 2019: (жовтень)  Стажування в Каунаському технологічному університеті, Литва. Участь у Global Faculty Week 2019.

Публікації
За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 100 наукових і навчально-методичних праць. Детальніше: Google Scholar