Кравець Олег Ігорович

Коротка професійна біографія

 • 2021: присвоєно вчене звання доцента по кафедрі обладнання харчових технологій.
 • 2018–сьогодення: доцент кафедри обладнання харчових технологій.
 • 2016–2018: старший викладач кафедри обладнання харчових технологій.
 • 2015: успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступня кандидата технічних наук. Тема: «Очистка молочної сироватки від білкової дисперсної фази». Науковий керівник: к.т.н., доц. Шинкарик Марія Миколаївна.
 • 2012–2016: асистент кафедри обладнання харчових технологій.
 • 2006–2010: навчався аспірантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 05.18.12. «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”.
 • 2005–2019: працював головою первинної профспілкової організації студентів ТНТУ ім. І.Пулюя.
 • 2005–2006: навчався у магістратурі Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя за спеціальністю Обладнання переробних та харчових виробництв.
 • 2000–2005: навчався у Тернопільському державному технічному університеті імені І. Пулюя на факультеті харчових виробництв, за спеціальністю Обладнання переробних та харчових виробництв.

Навчальні дисципліни
На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Процеси та апарати харчових виробництв»
 • «Термодинаміка»
 • «Основи тертя та зношування машин»

Область наукових інтересів
Зниження енергоємності процесів сушіння, зменшення негативної дії молокопереробного виробництва на навколишнє середовище

Участь у міжнародних проектах
З 6 по 10 травня 2019 року пройшов стажування в рамках академічної мобільності за програмою Erasmus+ у Каунаському технологічному університеті (м. Каунас, Литва) на факультеті хімічних технологій. 

Публікації
За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 70 наукових і навчально-методичних праць.
Детальна інформація про публікації:  Google Scholar