Пилипець Оксана Михайлівна 

Коротка професійна біографія

  • 2010–сьогодення: доцент кафедри обладнання харчових технологій.
  • 2010: присвоєно вчене звання доцента по кафедрі обладнання харчових технологій.
  • 2008: успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступня кандидата технічних наук. Тема: «Технологічне забезпечення виготовлення широкосмугових профільних гвинтових заготовок». Науковий керівник: д.т.н., проф. Гевко Богдан Матвійович.
  • 2000–2009: асистент кафедри обладнання харчових технологій.
  • 1996–1999: аспірант кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
  • 1995–1996: навчалася у магістратурі Тернопільського приладобудівного інститу туімені Івана Пулюя, за спеціальністю а спеціальністю Машинобудування.
  • 1990–1995: навчалася у Тернопільському приладобудівному інституті імені Івана Пулюя, за спеціальністю Біотехнічні та медичні апарати і системи.

Навчальні дисципліни
На кафедрі викладає дисципліни:

  • «Техноекологія та цивільна безпека»
  • «Механічна обробка матеріалів та технології виготовлення типових деталей харчових машин»
  • «Основи технічної творчості та наукових досліджень».

Область наукових інтересів
Технологічні процеси виготовлення широко стрічкових гвинтових заготовок, розроблення наукових основ проектування багатофункціональних шнекових механізмів для харчового, сільськогосподарського, транспортного, хімічного, та іншого машинобудування.

Участь у міжнародних проектах
В 2018 році пройшла стажування в рамках академічної мобільності за програмою Erasmus+ у Каунаському технологічному університеті (м. Каунас, Литва) на факультеті хімічних технологій.

Публікації
За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 80 наукових і навчально-методичних праць. Детальнїше: Google Scholar