Шинкарик Марія Миколаївна

Освіта

 • 1977 – закінчила Київський технологічний інститут харчової
  промисловості за спеціальністю процеси і апарати харчових виробництв
 • з 1986 року – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси
  і апарати харчових виробництв.
 • 1992 – присвоєно вчене звання доцента кафедри машини і апарати харчових виробництв.

Коротка професійна біографія

 • 2.08.1977–24.08.1979 – інженер технічного відділу Тернопільського
  обласного об’єднання молочної промисловості.
 • 5.09.1979–5.05.1981 – інженер-конструктор Броварського ремонтно-механічного заводу сільськогосподарського машинобудування.
 • 19.05.1981–14.12.1981 – старший інженер-механік технічного відділу
  Тернопільського обласного об’єднання молочної промисловості.
 • 15.12.1981–30.04.1985 – аспірант Українського технологічного інституту
  молока і м’яса.
 • 29.07.1985–25.12.1987 – інженер технічного відділу Тернопільського
  обласного об’єднання молочної промисловості.
 • 26.12.1987–1.09.1995 – асистент, старший викладач, доцент каф. верстатів
  та інструментів Тернопільського приладобудівного інституту.
 • 01.09.1995 – доц. каф. обдаднання харчових технологій.
 • 04.01.2013 – проф. каф. обладнання харчових технологій Тернопільського державного
  технічного університету імені Івана Пулюя.

Навчальні дисципліни
На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Технологічне обладнання молочної промисловості»,
 • «Технологічне обладнання консервної промисловості»
 • «Основи теплотехніки».

Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів та магістрів курсовим,
дипломним проектуванням, студентською науковою роботою.
Опублікувала 156 публікацій, з них: 121 наукових праць, 18 патентів на
винаходи та корисні моделі, 35 навчально-методичних розробок. Брала
участь у роботі 41 наукових конференцій в тому числі 3 міжнародних (Будапешт, Париж)

Область наукових інтересів
• Процеси зневоднення стисливих середовищ, процеси виробництва
композиційних молочно – білкових продуктів, ресурсо – і енергозбереження у
молочній промисловості.

Публікації

Опублікувала 156 публікацій, з них: 121 наукових праць, 18 патентів на
винаходи та корисні моделі, 35 навчально-методичних розробок. Брала
участь у роботі 41 наукових конференцій в тому числі 3 міжнародних (
Будапешт, Париж).