Історія

Кафедра обладнання харчових технологій була створена Наказом МінВУЗу від 15 лютого 1992 року для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 7.090221 – обладнання переробних і харчових виробництв в ТНТУ.

Починаючи з 1996 року кафедра здійснює підготовку фахівців за ступеневою схемою згідно “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою №65 Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року. Кафедрою ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” з напрямку підготовки 6.0902  – інженерна механіка з професійною орієнтацією на спеціальність 7.090221  – “Обладнання переробних і харчових виробництв” (чотири роки підготовки, перший випуск у 1998 р.), “спеціаліст”, повна вища освіта, за спеціальністю 7.090221  – “Обладнання переробних і харчових виробництв” (один рік підготовки; перший випуск у 1996 році) та “магістр” за спеціальністю 8.090221  – “Обладнання переробних і харчових виробництв” (один рік підготовки; перший випуск – у 2001 році). Для забезпечення багатоступеневої підготовки фахівців розроблено та погоджено відповідні навчальні плани на всіх необхідних рівнях. Навчальні плани розроблені із врахуванням особливостей і потреб регіону в спеціалістах для підприємств переробної і харчової промисловості всіх форм навчання. Підготовка ведеться у відповідності до вимог тимчасових освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців бакалавр, спеціаліст і магістр, відповідно, що є складовою частиною Державного стандарту.

На даний момент кафедра веде підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр на денній і заочній (безвідривній) формах навчання, за державним замовленням згідно ліцензованого обсягу та на контрактній основі з індивідуальною оплатою за навчання окремими фізичними та юридичними особами. З 2003 –2004 навчального року розпочато підготовку фахівців на екстернатній формі навчання. Крім того, на кафедрі здійснюється перепідготовка фахівців, включаючи надання другої вищої освіти, а з 2001 року впроваджено нову форму підвищення кваліфікації фахівців за скороченим терміном навчання на денній і заочній формах навчання.

З 1 березня 2016 року у зв’язку із об’єднанням факультетів, кафедра обладнання харчових технологій увійшла у склад Факультету інженерії машин, споруд і технологій (ФМТ).

Завідувач кафедрою – доктор технічних наук, професор Вітенько Тетяна Миколаївна.

Заступник завкафедрою – кандидат технічних наук Ворощук Віктор Ярославович.