Дячук Степан Федорович

Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатика та математичного моделювання

Google Scholar

Бібліотека ТНТУ

Дисципліна: Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Відповідність дисципліні

Освіта

1988 р. Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту, за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”.

1997 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Моделювання та оптимізація формоутворення тонкостінних елементів конструкцій методом пружньо-пластичного деформування” за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”.

Стажування:

з 5 по 13 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів вищої освіти «Особливості управління закладами вищої освіти та освітнім
процесом в умовах воєнного стану»
Форма навчання – дистанційна
Обсяг програми – 1,5 кредита ЄКТС

Сертифікат_МОН_Дячук С.Ф.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Публікації: Google Scholar