Никеруй Юрій Степанович

Рік захисту: 2021р.

Тема: Обґрунтування параметрів канатної системи малих складських приміщень для переміщення сільськогосподарських продуктів у тарі.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Гевко Роман Богданович

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Паньків Юлія Юріївна

Рік захисту: 2021р.

Тема: Підвищення інтенсивності процесу та розроблення обладнання для перемішування компонентів

Науковий керівник: д.т.н., проф., заслужений винахідник України Стадник Ігор Ярославович

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування