Матеріально-технічна база

Здобувачі третього рівня вищої освіти за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” можуть проводити наукові дослідження на базі наступних лабораторій університету:

Науково-дослідна лабораторія «Механіка руйнування конструкційних матеріалів»
Науково-дослідна лабораторія «Агротехнології, машини та матеріали»
Науково-дослідна лабораторія по застосуванню полімерних конструкційних матеріалів у газотранспортному обладнанні

Також до послуг здобувачів діє Центр 3D технологій “Фаблаб”

Підготовка докторів філософії за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування проводиться на факультеті інженерії машин споруд та технологій на базі профілюючої кафедри обладнання харчових технологій.

Аудиторний фонд кафедри складається із 10 спеціалізованих лабораторій і 3 лекційних аудиторій, загальною площею 1500 квадратних метри.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої програми

 «Галузеве машинобудування»

На КАФЕДРІ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ створено сучасний комплекс із лабораторіями, що оснащені обладнанням для переробки молока, виробництва хліба, солодощів та інших харчових продуктів, устаткуванням для перегонки та ректифікації Також в навчальному процесі використовується лабораторне обладнання для харчового 3D друку.

https://studio.youtube.com/video/zYSmKxQj_hs/edit

Здобувачі отримають не лише теоретичні знання високого рівня а й також такі необхідні при подальшому працевлаштуванні практичні навики та вміння, за рахунок використання в навчальному процесі сучасного лабораторного обладнання. На заняттях студенти безпосередньо  знайомляться з усіма етапами виробництва – від  комп’ютерного проектування та моделювання до дегустування готових продуктів.

Все це дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців за спеціальністю  133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ» зі спрямуванням на ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ, МІКРОБІОЛОГІЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ.