В період з 4 по 8 грудня 2023 р. доктор технічних наук, професор Тетяна Вітенько представляла Тернопільський національний технічний університет імені івана пулюя на міжнародному тижні інженерії, який проходив на базі Шмалькальденського університету прикладних наук, Німеччина

Протягом цього тижня професор Тетяна Вітенько провела дві лекції для міжнародних студентів Шмалькальденського університету на тему “On the Phenomenon of Hydrodynamic Cavitation”. Ці лекції були представлені у міксованому форматі, що дозволило студентам з різних країн, таких як Бразилія, Індія, Фінляндія, приєднатися до них в онлайн режимі. Цього року лекції представлялипрофесори із різних куточків світу, зокрема з Фінляндії, Німеччини, Бразилії, Польщі, Болгарії, Індії та Китаю.

https://ho.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/12/1.jpg

Цей рік став особливим, оскільки ми обговорили можливість долучення студентів

Тернопільського національного технічного університету до лекційних занять міжнародного масштабу. Зокрема, студенти спеціальностей 133 “Галузеве машинобудування” та 192 «Будівельної механіки», вже мали змогу долучитись до цього унікального освітнього досвіду. На наступний рік плануємо долучити якнайбільше студентів ТНТУ до лекцій в рамках міжнародного тижня інженерії.

Розвиток міжнародної співпраці та інтернаціоналізація вищої освіти є одним із пріоритетів нашого університету. Разом з тим зараз ми відчуваємо багато викликів пов’язаних із агресією росії. Зокрема, виїзд студентів чоловічої статі зараз неможливий, тому онлайн лекції від провідних професорів наших партнерських університетів онлайн стають надзвичайно важливим ресурсом для навчання наших студентів та удосконалення освітнього прцесу.

Під час візитів у лабораторії та компанії ми отримали унікальну можливість ознайомитися з новітнім обладнанням та технологіями, які застосовуються в Шмалькальденському університеті, а також ознайомились з принципами імплементації практичних аспектів у навчальний процес.

Тиждень завершився успішно проведеним екзаменом, який студенти SUAS успішно склали. За результатами цього інтенсивного тижня їм буде зараховано 2.5 кредита за осінній семестр додатково.

Надіємось на плідну співпрацю з Шмалькальденським університетом прикладних наук, нехай міжнародна співпраця та обмін досвідом інженерної науки продовжують наш шлях до нових вершин!

Подвійні дипломи

Програми подвійних дипломів — це спільні освітні програми українських і закордонних університетів, які дають можливість українським студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та отримати два дипломи — українського та європейського університетів.

Студенти, що здобувають спеціальність «Галузеве машинобудування», мають можливість навчатися за європейською системою подвійних дипломів

Студенти ТНТУ, які брали участь у програмі, вже отримали дипломи європейського зразка університету Шмалькальден

Програми функціонують і розвиваються у рамках угоди про співробітництво щодо одержання подвійного ступеня бакалавра чи магістра та дозволяє поєднати здобуття освіти в нашому університеті з навчанням в одному із європейських вузівпартнерів.

Стажування закордоном

Налагоджена співпраця з іноземними компаніями дозволяє студентам проходити виробничі практики та стажування на підприємствах Польщі, Франції, Німеччини та США. Зокрема наші студенти проходять практику на підприємствах компанії «Устронянка» – одного із лідерів на ринку безалкогольних напоїв Польщі. Успішно діють міжнародні програми обміну Асоціації «Аполло» (Німеччина) та “Агроімпульс” (Швейцарія).

International Engineering Week (Міжнародний Тиждень Інженерії)

З 5 по 10 грудня 2022 року на запрошення механічного факультету та за підтримки міжнародного офісу доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обладнання харчових технологій Тетяна Вітенько взяла участь у International Engineering Week (Міжнародний Тиждень Інженерії).

Цього року учасниками щорічного заходу були 12 професорів та науковців з провідних закладів вищої освіти Німеччини, Фінляндії, Болгарії, України, Китаю, Бразилії які прочитали лекції англійською мовою за різними напрямками наукових досліджень в галузі інженерії студентів міжнародних інженерних спеціальностей університету прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина) та партнерського університету Китаю.

Професор Тетяна Вітенько провела лекцію Heat exchangers, features of designs, the basics of calculation.

На партнерських зустрічах було обговорено концепцію подальшої співпраці та налагоджено нові наукові та освітні контакти.

Завідувачкафедри Тетяна Вітенько пройшла стажуванняв Шмалькальденському університеті прикладних наук

Завідувач кафедри Кафедри обладнання харчових технологій ТНТУ, доктор технічних наук, професор, проректор з міжнародного співробітництва Вітенько Тетяна Миколаївна пройшла двомісячне стажування (з 14 жовтня по 18 грудня 2021 року) в Шмалькальденському університеті прикладних наук, м. Шмалькальден, Німеччина.

Стажування відбувалось в рамках проєкту DAAD «HAW International» та охоплювало такі аспекти:

▪️Викладання повного курсу «Термодинаміка» для студентів факультету машинобудування в Університеті прикладних наук Шмалькальден (навчальне навантаження становило 90 аудиторних годин).

▪️Ознайомлення з організацією навчального процесу та програмою підготовки студентів факультету машинобудування в Університеті прикладних наук Шмалькальден.

▪️Вивчення досвіду щодо інтернаціоналізації навчального процесу та можливостей навчання іноземних студентів.

▪️Запозичення досвіду роботи з інноваційних технологій, науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу в галузі механіки та машинобудування.

▪️Наукова та проєктна співпраця.

▪️Обмін досвідом з міжнародним офісом.

▪️Участь у Міжнародному тижні інженерії.

В рамках спільної роботи були визначені перспективні напрямки співпраці та тематики освітньо-наукових проєктів в галузі інженерії і машинобудування.

Доцент кафедри Олег Кравець прочитав лекції у Каунаському технологічному університеті

Доцент кафедри обладнання харчових технологій Олег Кравець з 6 по 10 травня 2019 року пройшов стажування в рамках академічної мобільності за програмою Erasmus+ у Каунаському технологічному університеті (м. Каунас, Литва) на факультеті хімічних технологій.

Олег Ігорович прочитав лекції з дисципліни «Процеси та апарати харчових виробництв» для студентів спеціальності «Харчова наука та технології» освітнього рівня «Бакалавр».
Впродовж стажування викладач також ознайомився із обладнанням навчальних та наукових лабораторій кафедри харчової науки та технології, особливостями навчального процесу, сучасними методами викладання, проведення лекційних та лабораторних занять.
Під час візиту відбулася зустріч із деканом факультету хімічних технологій проф. Кейстутом Балтакисом та завідувачем кафедри харчової науки та технології проф. Лоретою Басінскиєне, під час якої сторони обговорили можливості подальшої співпраці у навчальній та науковій сферах.Доцент кафедри Пилипець О.М. пройшла стажування в Каунаському технологічному університеті (м. Каунас, Литва) на факультеті хімічних технологій в рамках програми Erasmus+

З 23 по 27 квітня 2018 року доцент кафедри обладнання харчових технологій к.т.н., доц. Пилипець О.М. проходила стажування в Каунаському технологічному університеті (м. Каунас, Литва) на факультеті хімічних технологій в рамках програми Erasmus+.

Під час стажування на кафедрі екологічних технологій доц. Пилипець О.М. прочитала лекції, що стосувались екологічних проблем регіонів України та національної стратегії поводження з відходами, в ході яких з професорсько-викладацьким складом кафедри, а також з аспірантами і студентами обговорили питання глобальних екологічних проблем та екологічних проблем міського середовища, провели порівняльний аналіз стратегії поводження з відходами двох країн. В результаті проведеної роботи доц. Пилипець О.М. отримала міжнародний досвід викладання дисциплін.

Науковець ТНТУ ознайомилась з оснащенням навчальних і наукових лабораторій та тематикою науково-дослідних робіт кафедри екології, а також відвідала та ознайомилась з роботою центру компетенцій харчової науки та технологій, в якому встановлені чотири унікальні напівпромислові лінії харчових технологій (хліб, пиво, м’ясо, риба, молочні продукти). В ході візиту були проведені зустрічі з деканом факультету хімічних технологій проф. Евгеніус Валатка, завідувачем кафедри екологічних технологій проф. Лінесом Ключінінкас та професором цієї ж кафедри Гінтарасом Денафас, завідувачем кафедри харчової науки та технології проф. Лоретою Басінскиєне. Сторони обговорили можливості подальшої співпраці у навчальній та науковій сферах.

Виконання проекту КА107 (Еразмус+, академічнамобільність)

Метою міжнародної діяльності кафедри обладнання харчових технологій є підвищення ефективності співпраці з ВНЗ партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих на напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та університету в Україні та за її межами.

Головними напрямами діяльності кафедри в сфері міжнародного співробітництва є :

• залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проектах;

• співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями;

• викладання для іноземних громадян в університеті;

• організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики студентів за кордоном;

• використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та культурно-виховній роботі;

• сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Загалом кафедра співпрацює з 10 університетами партнерами.

Результати співпраці з Люблінською політехнікою в рамках проекту КА107 (Еразмус+, академічна мобільність)

Професори Люблінської політехніки проф. Павел Дроздєл і проф. Анна Рудавська в період з 13 по 17 березня 2017 року відвідали кафедру обладнання харчових технологій факультету інженерії споруд, машин і технологій в рамках “Еразмус+”( академічна мобільність) – програми Європейського Союзу, що підтримує проекти, партнерства, заходи та мобільність у сфері освіти. Під час візиту наші викладачі прочитали для студентів університету невеликі англомовні лекційні курси із своїх навчальних дисциплін. Нагадаємо, що упродовж багатьох років між двома вишами триває тісна співпраця щодо академічних обмінів, проходження літньої практики студентами, організації спільних науково-практичних конференцій.

В рамках виконання проекту Еразмус +( академічна мобільність) та міжуніверситетської угоди завідувач кафедри , проф. Тетяна Вітенько пройшла стажування в університеті-партнері Люблінська політехніка. Під час зустрічей зі студентами та викладачами університету цікавими і корисними стали інтерактивні методи навчання та досвід міжнародної активності Люблінської політехніки. В рамках стажування відбувся круглий стіл з питань організації спільних наукових проектів з Університетом «Люблінська Політехніка». Також було окреслено коло інших перспективних напрямків співпраці між науковцями ТНТУ і Люблінської політехніки, зокрема проектна робота, стажування, тощо.
Сподіваємось, що такого роду академічні контакти, а також наукова співпраця між нашим юридичним факультетом та юридичними вишами Словаччини й інших країн Європейського Союзу незабаром стануть повсякденною практикою.