НДР

Протягом усіх років існування кафедри її співробітниками проводиться плідна науково-дослідна робота. Основними напрямками наукових досліджень кафедри є наступні:

  • Розробка та дослідження прогресивних методів очистки води, повітря, зневоднення осадів та їх знезараження.
  • Розробка і дослідження методів оптимізації матеріало- і енергомісткості, підвищення надійності і довговічності технологічного обладнання.
  • Дослідження і оптимізація технологічних процесів і обладнання виробництва харчових продуктів на основі молочного білка.
  • Математичне моделювання процесів адсорбції масопереносу і дифузії в неоднорідних і нанопористих середовищах.
  • Інтенсифікація технологічних процесів харчових і хімічних виробництв шляхом використання гідродинамічних кавітаційних пристроїв.

За роки наукової діяльності і творчого пошуку сформувалась наукова школа “Енерго- та матеріалозберігаючі машини, процеси і апарати харчових і хімічних виробництв і їх математичне моделювання” (керівник доктор технічних наук, професор Вітенько Т.М.). В рамках цієї школи працює 2 доктори технічних наук і 11 кандидатів технічних наук, підготовлено 7 кандидатів технічних наук та 2 доктори технічних наук.

При кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) для викладацького корпусу кафедри, співробітників університету і інших інституцій.

На протязі багатьох років (з 1997 року) ведеться наукова співпраця з центром досліджень і департаментом інженерної хімії Комп’єнського Університету Технології (Франція), Руанським університетом, університетом П’єра і Марії К’юрі (Франція), Інститутом ядерної науки і техніки (Франція).

Кафедра постійно налагоджує і підтримує тісні виробничо-навчальні і наукові зв’язки з підприємствами харчової промисловості міста, області, Західного регіону України, управлінням з питань переробної і харчової промисловості Тернопільської області, Національним університетом харчових технологій (м. Київ), Харківським державним університетом харчування і торгівлі, Донецьким державним університетом економіки і торгівлі, Національним технічним університетом “Львівська політехніка”, Харківським державним технічним університетом сільського господарства, Українським державним хіміко-технологічним університетом (м. Дніпропетровськ), Керчинським морським технологічним інститутом, Східноукраїнським національним університетом (м. Луганськ), Чернівецьким національним університетом, Науково-дослідним інститутом надтвердих матеріалів НАНУ та ін.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Значна увага на кафедрі приділяється науково-дослідній роботі студентів, до якої залучається більшість студентів, так як елементи науково-дослідної роботи є обов’язковими складовими всіх видів учбових занять і робіт, які виконуються ними. Студенти кафедри активно беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах і конкурсах, вони є авторами і співавторами опублікованих десятків наукових праць та деклараційних патентів України на винахід. Студенти кафедри регулярно займають призові місця в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади студентів спеціальності 7.090221 та 8.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв”, а також на Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт бакалаврів і магістрів та на конкурсах дипломних проектів спеціалістів

Підготовка фахівців вищої кваліфікації на кафедрі ведеться через аспірантуру.

Про результати науково-дослідної роботи викладачі кафедри регулярно доповідають на міжнародних наукових конференціях, всеукраїнських наукових, науково-практичних і тематичних та інших конференціях. За останні 5 років співробітники кафедри приймали участь і робили доповіді на 25 наукових конференціях в Україні та за її межами, в тому числі у Франції, Швейцарії, Бельгії, Польщі, Швеції.

На цей час співробітниками і аспірантами кафедри захищено 9 кандидатських та 2 докторські дисертації. За останні 5 років захищено 2 докторські дисертаціх, 3 кандидатські дисертації, одна прийнята до захисту.

Колектив кафедри постійно дбає про підготовку сучасних підручників для забезпечення навчального процесу, монографій, наукових публікацій, займається винахідницькою діяльністю, впровадженням наукових розробок у переробне і харчове виробництво.

За останні п’ять років співробітниками кафедри обладнання харчових технологій видано 2 монографії, 3 підручники, 11 навчальних посібників. Викладачами кафедри за п’ять років опубліковано 221 наукових статей і тез доповідей на конференціях, з них 71 в співавторстві зі студентами, отримано 24 деклараційних патентів України на винаходи.

Кафедрою започатковано і проведено 8-9 жовтня 2013 року Всеукраїнську науково-технічну конференцію “Актуальні проблеми харчової промисловості”. В роботі конференції прийняли участь науковці із наукових та навчальних закладів Києва, Луганська, Донецька, Харкова, Львова, Кам’янець-Подільського та інших міст України. За підсумками проведення конференції прийнять рішення зробити її регулярною.

31 березня-1 квітня в рамках програми Балтійського університету (BUP) відбулась конференція BUP Planning Conference, м.Упсала, Швеція. Представником від нашого університету була проректор з міжнародного співробітництва, д.т.н., проф. Вітенько Тетяна Миколаївна. Близько 80 учасників з усіх країн BUP зібралися з 31 березня по 1 квітня, для обговорення подальшої співпраці.

Головна мета BUP Planning Conference полягала в підготовці основи для ректорів і проректорів прийняти рішення про майбутню діяльність та організацію Програми Балтійського університету. Конференції ректорів BUP відбудеться 22-24 жовтня 2014 в університеті Упсали, Campus Готланд.

Також цього року студентка ІІІ-го курсу Паробок Галина, взяла участь у студентській конференції Балтійського університету: “Зелена економіка і Озеленення”: Студенти в дії. 23-27 квітня 2014, Рогов, Польща.

Конференція проходила в м.Rogow, дидактично-науковому центрі, що належить до Варшавського університету наук про життя.

Головні наукові публікації

Назва та авториК-сть цитуваньРік
Європейський досвід управління відходами: вибрані аспекти
Н МариненкоТ ВітенькоІ Крамар
2022
Переваги використання декантора для зневоднення казеїну
ВЮ Головач, ВЯ Ворощук
2022
Забезпечення рівномірності структури сиркових продуктів у роторно-вихрових емульсорах
ВЯ Ворощук, М Шинкарик
2022
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
ВВ Ігор Стадник, Наталя Зварич, Оксана Пилипець
2022
Двостадійне зневоднення казеїну
ММ Шинкарик, ОІ Кравець, ІО Кобзар
2022
Параметри регенерації фільтрувальної поверхні при очистці молочної сироватки
ММ Шинкарик, ОІ Кравець, ВІ Кравець
2022
Встановлення впливу технологічних факторів на адгезійну міцність білкової дисперсної фази
М Полевий, ОІ Кравець
2022
Застосування попередньої анаеробної обробки для очищення стічних вод молочного виробництва
СО Костишин, ОІ Кравець
2022
ВИКОРИСТАННЯ ПРОРОСЛОГО НАСІННЯ ЛЬОНУ ДЛЯ ЗБАГАЧЕННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
ІЯ Стадник, СН Навольський
2022
Оцінювання економічної доцільності використання технології утилізації тепла на підприємствах харчової промисловості
І Стадник, С Балабан, ВБ Каспрук, А Деркач
2022
Вплив інтенсивності замішування на фізико-механічні властивості тіста
А Харчій, Р Бойко, ІЯ Стадник
2022
Прогресивні методи та засоби переробки рослинної сировини
КС Стадник І., Піддубний В., Хареба С.
2022
Обґрунтування параметрів змішувача для борошняних компонентів.
ЄА В.А. Піддубний, І.Я. Стадник, А.О. Чагайда
2022
Особливості соціально-економічно-екологічної рівноваги при виробництві нових хлібобулочних виробів
КСП Стадник І.Я., Піддубний В.А., Красножон С.В.
2022
Наростання продовольчої кризи через російське вторгнення в Україну
О Пилипець, Н Зварич
2022
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВІТРЯНОГО ТЕПЛОНАСОСА У СИСТЕМІ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
І Стадник, О Пилипець
2022
Сушіння молока в апаратах контактного типу
В Борисюк, В Головач, ММ Шинкарик
2022
Doing business activity by keeping balance between economic, social and environmental dimensions of sustainable development: EU realities and their applications …
I KramarN MarynenkoT Vitenko
2022
Heat exchange in a chamber apparatus with a circulation circuit during cheese masses production
M Shynkaryk, V Voroshchuk, O Kravets, O Krupa, N Zvarych
2022
Innovative approaches to the determination of fructose in dairy products with combined carbohydrates [Інноваційні підходи щодо визначення фруктози в молочних продуктах з …
IO Romanchuk, TV Rudakova, AV Minorova, LO Moiseeva, SA Narizhnyy
2022
INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT: DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE FOOD AND RESTAURANT INDUSTRIES
IY Antoniuk, AO Medvedieva, OV Batrachenko, OM Веzruchenko
2022
The efficiency of redistribution of energy resources in the food industry by air heat pump system
VA Piddubnyi, MF Kravchenko, IY Stadnyk, VS Mykhailyk
2022
Dynamics of interaction of components during mixing.
FV Stadnyk I., Piddubnyy V., Chagaida A.
2022
DETERMINATION OF RATIONAL PARAMETERS OF PSEUDOMIXING BY COMPLEX MODELLING OF WORK PROCESSES
СПК В.П. Василів , І.Я. Стадник , В.А. Піддубний , М.М. Муштрук 
2022
The influence of rheology and design of modelling rolls on the flow and specific gravity during dough rolling and injection.
VK Ihor Stadnyk, Volodymyr Piddubnyi, Roman Mykhailyshyn,
2022
Rationale for dosing and mixing germinated flax seeds with wheat flour/
YP Svitlana Krayevska, VolodymyrPiddubnyi, Ninel Forostyana, Igor Stadnyk
2022
Навчальна програма розвитку підприємництва на базі фаблабу
НЮ Мариненко, ВВ Лазарюк, ТМ Вітенько, ВВ Шанайда
2021
Solidworks у завданнях 3D моделювання та інжинірингу технічних систем
ВЯ Ворощук, ТМ Вітенько
2021
Аспекти екологічної безпеки в умовах військового конфлікту
О Пилипець, Н Зварич
2021
Шляхи підвищення екологічності молокопереробних підприємств
ОІК М.М. Шинкарик
2021
Фільтр із самоочисним фільтрувальним елементом для очистки молочної сироватки
ММШ О.І. Кравець
2021
Методичний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу: Основи тертя і зношування машин для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 «Галузеве …
ТОІ Вітенько, О Кравець
2021
Методичний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу:“Процеси та апарати харчових виробництв”
ОІ Кравець, ВП Куц
2021
Вплив додаткових компонентів на процес бродіння опар
ІЯ Стадник, ЛВ Василишин, СВ Сташевський
2021
Параметри шнеково-роторних дробарок
ІЯ Стадник, ОМ Пилипець
2021
Стадник І. Я., Матенчук Л. Ю., Новак Л. Л., Федорів В. М., СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАРЦИПАНОВИХ ПАСТ. Обладнання та технОлОгії харчОвих вирОбництв. ISSN 2079-4827 …
ФВМ Стадник І. Я., Матенчук Л. Ю., Новак Л. Л.
2021
ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ І АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ЗМІШУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ У ПСЕВДОШАРІ. .
В. А. Піддубний, Ю. В. Паньків, І. Я. Стадник, Є. А. Петриченко
2021
Методичні вказівки до виконання практичної роботи з курсу «Техноекологія та цивільна безпека» за темою «Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах з …НМ Зварич, ІЯ Стадник2021
НАПРЯМКИ НАДІЙНОСТІ РОБОТИ МІНІ-ПЕКАРНІ НА РУХОМІЙ ПЛАТФОРМІ
ІЯ Стадник, ЛЮ Матенчук, ЛЛ Новак, ЛІ Головкіна
2021
Сучасні технології та енергетичні потоки при формуванні борошняних напівфабрикатів
ІЯ Стадник, ВА Піддубний, ВМ Федорів, ОВ Хареба, ВВ Підгородний
22021
Раціональні способи виготовлення заготок для одиничного і дрібносерійного виробництва
Пилипець, Михайло, Пилипець, Оксана
2021
Передумови розроблення комбінованих операцій виготовлення гвинтових і шнекових заготовок методом обробки металів тиском.
М Пилипець, В Василь, Р Дмитро, П Оксана
2021
Особливості теплообміну в тісті при формуванні бубликів
І Стадник, П Оксана, В Піддубний, Т Веселовська
2021
European Experience in Waste Management
T Vitenko, N Marynenko, I Kramar
42021
Discrete-Impulse Energy Supply in Milk and Dairy Product Processing
P Droździel, T Vitenko, V Voroshchuk, S Narizhnyy, O Snizhko
2021
Innovations–sustainability–modernity–openness. Modernity in engineering. Series of monographs. Volume 43
T Vitenko, N Marynenko, I Kramar, Y Biyik, N Baycan, C Cecilia
2021
Development of Small Business on FabLab Platform
T Vitenko, N Marynenko, V Lazaryuk, V Shanaida, V Hutsaylyuk
2021
Study of thermal stability and energy of activation of epoxy composites with particles of synthesised powder mixture for increasing reliability of vehicles
H Komsta, T Vitenko, А Buketov, О Syzonenko, О Bezbakh, A Torpakov
2021
Features of pressing the juice from viburnum berries
M Shynkaryk, O Kravets, S Venhrynovych
2021
JUSTIFICATION OF THERMODYNAMIC EFFICIENCY OF THE NEW AIR HEAT PUMP IN THE SYSTEM OF REDISTRIBUTION OF ENERGY RESOURCES AT THE ENTERPRISE
VF Igor Stadnyk, Anatoly Sokolenko, Volodymyr Piddubnuy, 
32021
MODIFICATION OF THE PROPERTIES OF MILK-FAT EMULSIONS WITH THE PHASE STRUCTURE OF “OIL IN WATER” IN THE DEPENDENCE ON THE MASS PART OF THE LIPOID AND THE STABILIZING SYSTEMS
SN Igor Stadnyk, Oksana Bodnarchuk, Kateryna Kopylova, Pylyp Petrov
2021
THE EFFECT OF DRY DEMINERALIZED WHEY (DDW) AND COCONUT OIL ON THE RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE LEGUME BUTTER
ІЯ Стадник, СМ Балабан
2021
FORMATION OF HEAT AND MASS TRANSFER BONDS WHEN MIXING COMPONENTS IN A SUSPENDED STATE.
I Stadnyk, V Piddubnyi, L Beyko, G Sabadosh, T Hushtan
32021
Використання фаблаб лабораторії як навчальної платформи для освоєння навичок цифрового виробництва та підприємництва іноземними студентами
ТМ Вітенько, НЮ Мариненко, ВВ Лазарюк, ВВ Шанайда
2020
Деякі аспекти міжнародної співпраці в умовах COVID
ТМ Вітенько, П Дроздєл
2020
Альтернативний шлях переробки пластикової упаковки для напоїв
ТМ Вітенько, НМ Зварич, ВВ Лазарюк, ОМ Пилипець, РІ Комаревич
2020
ВІДКРИТІ ФАБЛАБ ЛАБОРАТОРІЇ–ІННОВАЦІЙНІ ХАБИ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
НЮ Мариненко, ТМ Вітенько, ВВ Лазарюк, ВВ Шанайда
2020
Вплив реологічних властивостей на зневоднення молочно білкових мас
М Шинкарик, В Ворощук, О Кравець
2020
ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ УПАКОВКИ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Н Зварич, О Пилипець
2020
Особливості фільтраційно-компресійного сушіння харчових мас
ОІ Кравець, ММ Шинкарик
2020
Дослідженням процесу відтиску технічного казеїну
ДПШ О.І. Кравець
12020
Переробка дикоростучої сировини – перспективний напрямок харчової промисловості України
СМВ М.М. Шинкарик, О.І. Кравець
2020
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ДО ФАСУВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ТАРИ, МАТЕРІАЛІВ І ПРОДУКЦІЇ
В Піддубний, І Стадник, В Василів, Т Кос
2020
ДИНАМІКА МІЖФАЗОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ ПРИ ПЕРЕМІШУВАННІ
І Стадник, Ю Паньків, В Василів, Т Кос
2020
«Бродильний апарат»
ГІ Стадник І. Гаврилко П.
2020
Вимоги до робочих органів машини
ІЯ Стадник, ММ Фік, МО Василько, ОО Василько
2020
«Пристрій для вимірювання температури» бюлетень №1
КО Шинкарик М., Ворощук В.,Стадник І.
2020
Обґрунтування параметрів надійності і довговічності машини статистичним моделюванням
ІЯ Стадник, ОМ Пилипець, Ю Паньків
2020
Обгрунтування нагнітального процесу формувальних машин
ВАП ІЯ Стадник
2020
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА СПРАЦЮВАННЯ ВАЛКОВИХ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ФОРМУВАЛЬНИХ МАШИН
Гіджеліцький В. М.,Стадник І. Я.,Василів В. П., Кос Т. С.
2020
Змішувач рідких компонентів
ІЯ Стадник, Ю Паньків
2020
Визначення питомої потужності вузла нагнітання
ІЯ Стадник, ОМ Пилипець
2020
Дискретно-імпульсне змішування борошняних компонентів
ІЯ Стадник, Ю Паньків, НВ Чорна, ТО Лісовська
2020
Дослідження механічних властивостей поверхневого шару навитих заготовок
М Пилипець, О Пилипець
2020
Формування теплових потоків в процесі точіння
О Пилипець, О Захарків
2020
Дослідження процесу формоутворення заготовок з “U-подібних” профілів
М Пилипець, О Пилипець
2020
Особливості технологічного процесу виготовлення широкосмугових профільних гвинтових заготовок
М Пилипець, О Лясота
2020
The Strength of the Adhesive Joints of the Medium-Density Fireboards and Particle Boards with the PVC Film
A Rudawska, D Stančeková, M Müller, T Vitenko, V Iasni
42020
Some aspects of international cooperation in covid conditions
PD Tetiana Vitenko
2020
Development of Small Business on Fablab Platform
NM T. Vitenko,V. Lazaryuk, V. Shanaida
2020
Non-contact method of estimation of stress-strain state of underground pipelines during transportation of oil and gas
VP Paweł Droździel, Tetiana Vitenko, Liubomyr Zhovtulia, Andrii Yavorskyi
2020
Innovative Approaches to Curricula Modernisation for Master’s Degree on the Fablab Platform
T Vitenko, N Marynenko, V Lazaryuk, V Shanaida
2020
The substantiation of the optimal parameters for dough pinning-out rollers
T Vitenko, I Stadnik, P Droździel, A Rudawska
12020
Methods of calculation of the power for dough kneading with the use of blade-free working part
I Stadnik, O Pylypets, M Pylypets, V Poddubny, O Kolomiiets
2020
Effect of extruded corn flour on the stabilization of biscuit dough for the production of gluten-free biscuit
NC Tetiana Lisovska1, Igor Stadnik1,Volodymyr Piddubnyi
72020
INFLUENCE OF REDUCTION ON ADHESIVE PROPERTIES
A Stadnyk, Piddubnyi, Krsnozhon
22020
SUBSTANTIATION OF FOAMY STRUCTURE FORMATION IN A GLUTEN
I Stadnyk, O Kolomiiets, O Dziana
2020
DETERMINATION OF SPECIFIC POWER DURING COMPONENTS MIXING
I Stadnyk, Y Pankiv, V Piddubnyi
2020
Adhesion of marzipan pastes based on dry demineralized whey.
I Stadnyk, V Piddubnuy, M Kravchenko, L Rybchuk, O Kolomiiets
2020
Impact of the Grating Thickness on the Quality of Potato Pancakes®
M Dąbrowska-Molenda, K Szwedziak, I Stadnyk, J Dusza, D Kotysz
2020
Сучасні підходи до конструювання і моделювання робочих органів технологічного обладнання харчових виробництв
Т Вітенько, В Ворощук
2019
Особливості емульгування молочного жиру за умови дискретно-імпульсного введення енергії в систему
Т Вітенько, В Ворощук
2019
Програми «двох дипломів» як інструмент підвищення якості підготовки фахівців.
В Тетяна, В Ворощук
2019
Лабораторії фаблаб як елемент інфраструктури інноваційного розвитку територіальних громад
Т Вітенько, Н Мариненко, В Лазарюк, ВВ Шанайда
2019
Розвиток творчих лабораторій фаблаб як учасників інноваційної екосистеми
В Лазарюк, ВВ Шанайда, Т Вітенько
32019
Роль іноваційної лабораторії FabLab в освітньому процесі за напрямами” Галузеве машинобудування” та” Прикладна механіка”
Т Вітенько, ВВ Шанайда, В Лазарюк
42019
Обгрунтування оптимальних параметрів валків для розкачування тіста
ІЯ Стадник, ТМ Вітенько
2019
Обгрунтування оптимальних параметрів валків для розкачування тіста
Т Вітенько, І Стадник
2019
Інноваційні методи отримання знань інженерними кадрами
В Ворощук
2019
Моделювання процесу фільтрування бурякоцукрового соку в листовому фільтрі
В Ворощук, Н Луцків
2019
2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження процесу маслоутворення» з курсу «Технологічне обладнання молочної промисловості»
ММ Шинарик, ОІ Кравець
2019
Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження процесу маслоутворення» з курсу «Технологічне обладнання молочної промисловості»
ОІК М.М. Шинкарик
2019
Дослідження теплообміну між матеріалом та сушильним агентом при роботі барабанної сушарки
АСВ О.І. Кравець
2019
«Бродильний апарат»
СІШ М бюлетень №22, Патент № 13849522
2019
Динаміка руху рідинного потоку у транспортуючих мережах молочної галузі
АВ Деркач, Х Кравченюк, ІЯ Стадник
2019
Патент №134226 «Змішувач рідких напівфабрикатів»
ЛО Стадник І., Панбків Ю.
2019
Вдосконалення технологічного процесу та обладнання для формування виробів
ПВА Стадник І.Я
2019
Визначення динаміки руху рідини у транспортуючих мережах молочної галузі
Ощинок І М.,. Ю. КРАВЧЕНЮК, І. Я. СТАДНИК
2019
Визначення динаміки руху рідини у транспортуючих мережах молочної галузі
ІМ Ощипок, ХЮ Кравченюк, ІЯ Стадник
2019
Вплив шорсткості поверхні нержавіючої сталі на адгезію мікробної біоплівки s. aureus та e. coli у молочній промисловості
ХЮ Кравченюк, ІЯ Стадник
2019
Аналітична модель деградації бактеріальної плівки на поверхні трубопроводу із нержавіючої сталі
ХЮ Кравченюк, ІЯ Стадник, СМ Мольченко, ІМ Демидов
2019
Удосконалення технологічного процесу та обладнання для формування виробів
Я Стадник Ігор, А Піддубний Володимир
2019
Екологічні аспекти сталого розвитку в Україні
Н Зварич, О Лясота
2019
Зміцнення спіралей шнеків технологічними методами
М Пилипець, О Лясота, ЮП Ковальчук
12019
Оптимізація параметрів гвинтового транспортера-змішувача
О Лясота, Д Лозіцький
2019
Технологічні способи формоутворення широкосмугових гвинтових спіралей
М Пилипець, О Лясота
2019
ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ МАСЛОЦЕХУ НА ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» З МОДЕРНІЗАЦІЄЮ І ДОСЛІДЖЕННЯМ РОБОТИ СЕПАРАТОРА ДЛЯ ВИСОКОЖИРНИХ ВЕРШКІВ Г9-ОСКМАСЛОЦЕХУ НА ПРАТ …
ММ Шинкарик
2019
Інноваційні методи в компетентнісному підході до формування фахівця під час викладання дисципліни «Обладнання харчових технологій»
Ш Марія
2019
Main Aspects of Education Internationalization: Case of Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
P Yasniy, T Vitenko, I Kramar
2019
The role of education and research in the learning process of university students
R Madlenak, T Vitenko, V Shanaida, P Drozdziel
42019
The introduction of FabLab platforms as determinant of the Ukraine’s economy innovative development
VVS T.Vitenko, N.Marynenko, V.Lazaryuk
32019
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2
P Kumar, V Stadnyk, G Sokoliuk, J Holovchuk, K Osipenko
2019
Peculiarities of heat exchange in dough under the rotating rollers action
I Stadnik, O Lyasota, V Poddubny, L Korets
12019
FORMATION OF MICROBIAL BIOFILMS ON STAINLESS STEEL WITH DIFFERENT SURFACE ROUGHNESS
YY Igor Stadnyk, Tetiana Hushtan, Ganna Sabadosh
62019
RESEARCHING OF THE CONCENTRATION DISTRIBUTION OF SOLUBLE LAYERS WHEN MIXED IN THE WEIGHT CONDITION
VP Igor Yaroslavovych Stadnyk
142019
JUSTIFICATION OF THE RHEOLOGICAL MODEL OF PROCESS OF PLASTIC MATERIAL INJECTION BY THE ROLLERS
ŻG Katarzyna Szwedziaka, Igor Stadnykb, Sergey Golyachukc
2019
Formation of microbial biofilms on stainless steel with different surface roughness
I Stadnyk, T Hushtan, G Sabadosh, Y Yevchuk
52019
Researching of the concentration distribution of soluble layers when mixed in the weight condition
HK IgorStadnykJuilia Pankiv, Рetro Havrylko
2019
METODS OF ROLLING OPTIMAL PARAMETERS CALCULATION
I Stadnyk, О Lyasota
2019
Кавітаційна обробка води та її використання в технологіях екстрагування
Н Городиський, Т Вітенько
2018
Жорсткі кавітаційні механізми у процесах подрібнення дисперсних частинок
НІ Городиський, ТМ Вітенько
2018
Підготовка студентів з числа іноземних громадян до участі у програмах академічної мобільності
ТМ Вітенько
22018
Особливості гідродинаміки у кавітаційному пристрої за умови тангенціального підведення середовища
NІ Horodyskyi, ТМ Vitenko
2018
Визначення оптимальної геометричної форми отворів поршня-ударника імпульсного гомогенізатора молока
ІП Паламарчук, ТМ Вітенько,
22018
Інтенсивність гідромеханічної обробки сиркових мас у роторно-вихровому емульсорі
ММ Шинкарик, ВЯ Ворощук
2018
Управління якістю та безпечністю під час виробництва йогурту з апіпродуктами
СВ Мерзлов, ТВ Рудакова, ОО Сніжко, НМ Ломова, СА Наріжний,
2018
Відновлення сировини як альтернатива первинному видобутку
ОМ Лясота, Н Зварич
2018
Фільтраційно-компресійне сушіння технічного казеїну
ММ Шинкарик, О Кравець
2018
КОМПРЕСІЙНО-ФІЛЬТРАЦІЙНЕ СУШІННЯ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ ХАРЧОВИХ МАС
ОІ Кравець, ММ Шинкарик
2018
Реологічні особливості виробництва сиру
МРК Ю.Т. Орлюк, М.М. Шинкарик, О.І. Кравець
2018
Методика розрахунку оптимальних параметрів валкового розкачування
ІЯ Стадник, СІ Федак, БС Пащенко, НА Ткачук
2018
Розроблення конструкції змішувача для інтенсифікації перемішування компонентів
ІЯ Стадник, ЮЮ Паньків
2018
Ефективність проектування нового тістомісильного обладнання
ВС Калиняк, МВ Древніцький, ІЯ Стадник
2018
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СИСТЕМОЮ ПОВІТРЯНОГО ТЕПЛОНАСОСА
ВА Піддубний, МФ Кравченко, ІЯ Стадник, ВС Михайлик
2018
Вплив конструкції робочого органа на рух тіста
І Стадник
2018
Узагальнений підхід до надійності роботи міні-пекарні на рухомій платформі.
ВВ . Стадник
2018
Місце повторного використання компонентів у загальному процесі розробки програмного забезпечення
МС Михайлишин, В Лотоцький
2018
Оцінка однорідності суміші при замішуванні
Г Карпик, І Стадник, Ю Паньків
2018
Industrial usage of hydrodynamic cavitation device
T VitenkoP Droździel
22018
Discrete-impulsive input of energy in milk and dairy products processing processes
T Vitenko, V Voroschuk, S Narizhnyy, O Snizhko
2018
International academic mobility of students: analysis of the problems of organization this process in ects conditions
RM T Vitenko, V Shanaida, P Droździel
32018
Assessment of higher education in global measurement
T Vitenko, V Shanaida, P Droździel, R Madlenak
22018
Hydrodynamics features in cavitation devices under tangent medium input
T Vitenko, P Drozdziel, N Horodysky
12018
International partnership in the field of education
T Vitenko, V Shanaida, P Droździel, R Madlenak
2018
PREDICTION OF TRANSPORT VEHICLES’DURABILITY WITH CONSIDERATION OF CORROSIVE SURFACE CRACKS PROPAGATION IN STRUCTURAL ELEMENTS
P Popovych, O Shevchuk, T VITENKO, P DROŹDZIEL, R ZOLOTYI
2018
Prediction of transport vehicles’ durability with consideration of corrosive surface cracks propagation in structural elements
P Droździel, P Popovych, T Vitenko, O Shevchuk, R Zolotyi, O Kononchuk
2018
Managing quality and safety during the production of yoghurt with honey products
S Merzlov, T Rudakova, O Snizhko, S Narizhnyy, N Lomova
2018
Biochemical and microbiological changes during fermentation and storage of a fermented milk product prepared with Tibetan Kefir Starter
VN Mykola Kukhtyn, Olena Vichko, Oleg Kravets, Halyna Karpyk, Olga Shved
172018
Global rheological approach to the quality of medium injected by the rollers
I Stadnyk, L Novak, L Matenchuk
102018
Trends and features of internationalization of higher education as a major factor of higher educational institutions development
T Vitenko, V Shanaida, P Droździel, R Madlenak
142017
Features of creating a solid models and assembly operations at CAD-systems
T Vitenko, V Shanaida, P Droździel, R Madlenak
92017
Extruded corn flour for dietary food
T Lisovska, A Derkach, I Stadnik, Y Sukhenko, V Vasiliev
52017
До розрахунку пускової потужності спірально-лопатевої мішалки
ТМ Вітенько, ІІ Лучейко, ІД Лучейко
32017
Investigation of the process of bee pollen comminution
S Merzlov, N Lomova, S Narizhniy, O Snizhko, V Voroshchuk
32017
The impact of selected technological and material parameters on the strength of adhesive steel sheets joints
A Rudawska, K Głogowska, T Vitenko
32017
Вплив конструкції валка на закономірності процесу деформації
АВ Деркач, ІЯ Стадник
12017
Реологічний підхід до валкового нагнітання середовища
ОЮ Шевченко, НА Ткачук, ІЯ Стадник, АВ Деркач 
12017
Simulation of components mixing in order to determine rational parameters of working bodies
P Drozdziel, A Derkach, I StadnykT Vitenko 
92016
Зберігання зерна у сховищах
І Стадник
42016
Erosive impact of vapor-gas phase on the working surface in hydrodynamic type cavitation mode
T VitenkoP Droździel, N Horodyskyi
32016
Phenomenological approach to calculation of energy expenses for acceleration liquid during start-up of mixer
LII Vitenko ТN
32016
Simulation of components mixing in order to determine rational parameters of working bodies
I Stadnyk, T Vitenko, P Droździel, A Derkach
32016
До визначення пускової потужності мішалки в рамках феноменологічної моделі
ІІ Лучейко, ТМ Вітенько
12016
Методика визначення питомої поверхні нагнітальних валків
А Деркач, ІЯ Стадник
12016
Рівняння реологічної моделі нагнітання тіста валками
АВ Деркач, ІЯ Стадник
12016
 Визначеннярухусередовища при дії кута захвату валків
ІЯ Стадник 
22015
Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого змішування тіста
ІЯ Стадник
152013
Регенерація фільтрувальної поверхні при очистці молочної сироватки
О КравецьМ Шинкарик
22013
Filter surface regeneration during whey treatment.
O Kravec, M Shinkarik
12013
Влияние реологических характеристик сырной пыли на процесс фильтрования молочной сыворотки
ОІ Кравець
12013
Дослідження компресійно-фільтраційних характеристик сирного пилу
ММ Шинкарик
62012
Аналіз гранулометричного складу сирної пилюки
ММ ШинкарикОІ Кравець
82011
Механізм та кінетичні закономірності інтенсифікуючої дії гідродинамічної кавітації у хіміко-технологічних процесах
ТМ Вітенько 
172010
Гідродинамічна кавітація у масообмінних, хімічних і біологічних процесах
ТМ Вітенько
802009
Оцінка ефективності та інтенсивності роботи кавітаційних пристроїв у технології водопідготовки.
ОР Гащин, ТМ Вітенько
52009
Експериментальна оцінка хімічної дії гідродинамічної кавітації
ТМ Вітенько
32009
Вплив кавітаційного подрібнення твердої фази на кінетику розчинення
ТМ ВітенькоЯМ Гумницький
22009
Дослідження впливу температури на процес очистки сироватки фільтруванням
ОІ КравецьММ Шинкарик
22009
Тістомісильні машини безперервної та періодичної дії
ІЯ Стадник, ОТ Лісовенко
82008
Особенности кинетики обеззараживания воды, содержащей E. coli в условиях гидродинамической кавитации
ОР Гащин, ТН Витенько
62008
Механизм активирующего действия гидродинамической кавитации на воду
ТН Витенько, ЯМ Гумницкий
662007
Дифузійні константи процесу екстрагування валеріани при попередній кавітаційній обробці екстрагента
ТМ ВітенькоЯМ Гумницький
92007
Использование кавитационных устройств в массообменных процессах химической технологии
ТН Витенько, ЯМ Гумницкий 
42007
Массообмен при растворении твердых тел с использованием гидродинамических кавитационных устройств
ТН Витенько, ЯМ Гумницкий 
282006
Інтенсифікація масообміну в системі капілярно-пористе тіло–рідина
ТМ Вітенько 
72006
Розподіл енергії при активації води в умовах кавітаційного перемішування
ТМ Вітенько
62006
Інтенсифікація процесу при екстрагуванні валеріани шляхом попередньої кавітаційної обробки екстрагента
ТМ Вітенько
22006
Активація води в кавітаційному пристрої. Дослідження впливу на інтенсивність розчинення лангбейніту/Вітенько ТМ
ТМ Вітенько
62005
Дослідженя кінетики процесу промивання казеїну
ТМ Вітенько, ОР Гащин 
22004
Гідродинамічна кавітація в процесах дезин фекції води
ТМ ВітенькоНМ Волікова – Вісник Національного технічного університету …, 2002
52002
Спрощений метод визначення концентрації нафтопродуктів у стічних водах
ТМ ВітенькоО Лясота
22002