НДР

Протягом усіх років існування кафедри її співробітниками проводиться плідна науково-дослідна робота. Основними напрямками наукових досліджень кафедри є наступні:

  • Розробка та дослідження прогресивних методів очистки води, повітря, зневоднення осадів та їх знезараження.
  • Розробка і дослідження методів оптимізації матеріало- і енергомісткості, підвищення надійності і довговічності технологічного обладнання.
  • Дослідження і оптимізація технологічних процесів і обладнання виробництва харчових продуктів на основі молочного білка.
  • Математичне моделювання процесів адсорбції масопереносу і дифузії в неоднорідних і нанопористих середовищах.
  • Інтенсифікація технологічних процесів харчових і хімічних виробництв шляхом використання гідродинамічних кавітаційних пристроїв.

За роки наукової діяльності і творчого пошуку сформувалась наукова школа “Енерго- та матеріалозберігаючі машини, процеси і апарати харчових і хімічних виробництв і їх математичне моделювання” (керівник доктор технічних наук, професор Вітенько Т.М.). В рамках цієї школи працює 2 доктори технічних наук і 11 кандидатів технічних наук, підготовлено 7 кандидатів технічних наук та 2 доктори технічних наук.

При кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) для викладацького корпусу кафедри, співробітників університету і інших інституцій.

На протязі багатьох років (з 1997 року) ведеться наукова співпраця з центром досліджень і департаментом інженерної хімії Комп’єнського Університету Технології (Франція), Руанським університетом, університетом П’єра і Марії К’юрі (Франція), Інститутом ядерної науки і техніки (Франція).

Кафедра постійно налагоджує і підтримує тісні виробничо-навчальні і наукові зв’язки з підприємствами харчової промисловості міста, області, Західного регіону України, управлінням з питань переробної і харчової промисловості Тернопільської області, Національним університетом харчових технологій (м. Київ), Харківським державним університетом харчування і торгівлі, Донецьким державним університетом економіки і торгівлі, Національним технічним університетом “Львівська політехніка”, Харківським державним технічним університетом сільського господарства, Українським державним хіміко-технологічним університетом (м. Дніпропетровськ), Керчинським морським технологічним інститутом, Східноукраїнським національним університетом (м. Луганськ), Чернівецьким національним університетом, Науково-дослідним інститутом надтвердих матеріалів НАНУ та ін.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Значна увага на кафедрі приділяється науково-дослідній роботі студентів, до якої залучається більшість студентів, так як елементи науково-дослідної роботи є обов’язковими складовими всіх видів учбових занять і робіт, які виконуються ними. Студенти кафедри активно беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах і конкурсах, вони є авторами і співавторами опублікованих десятків наукових праць та деклараційних патентів України на винахід. Студенти кафедри регулярно займають призові місця в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади студентів спеціальності 7.090221 та 8.090221 “Обладнання переробних і харчових виробництв”, а також на Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт бакалаврів і магістрів та на конкурсах дипломних проектів спеціалістів

Підготовка фахівців вищої кваліфікації на кафедрі ведеться через аспірантуру.

Про результати науково-дослідної роботи викладачі кафедри регулярно доповідають на міжнародних наукових конференціях, всеукраїнських наукових, науково-практичних і тематичних та інших конференціях. За останні 5 років співробітники кафедри приймали участь і робили доповіді на 25 наукових конференціях в Україні та за її межами, в тому числі у Франції, Швейцарії, Бельгії, Польщі, Швеції.

На цей час співробітниками і аспірантами кафедри захищено 9 кандидатських та 2 докторські дисертації. За останні 5 років захищено 2 докторські дисертаціх, 3 кандидатські дисертації, одна прийнята до захисту.

Колектив кафедри постійно дбає про підготовку сучасних підручників для забезпечення навчального процесу, монографій, наукових публікацій, займається винахідницькою діяльністю, впровадженням наукових розробок у переробне і харчове виробництво.

За останні п’ять років співробітниками кафедри обладнання харчових технологій видано 2 монографії, 3 підручники, 11 навчальних посібників. Викладачами кафедри за п’ять років опубліковано 221 наукових статей і тез доповідей на конференціях, з них 71 в співавторстві зі студентами, отримано 24 деклараційних патентів України на винаходи.

Кафедрою започатковано і проведено 8-9 жовтня 2013 року Всеукраїнську науково-технічну конференцію “Актуальні проблеми харчової промисловості”. В роботі конференції прийняли участь науковці із наукових та навчальних закладів Києва, Луганська, Донецька, Харкова, Львова, Кам’янець-Подільського та інших міст України. За підсумками проведення конференції прийнять рішення зробити її регулярною.

31 березня-1 квітня в рамках програми Балтійського університету (BUP) відбулась конференція BUP Planning Conference, м.Упсала, Швеція. Представником від нашого університету була проректор з міжнародного співробітництва, д.т.н., проф. Вітенько Тетяна Миколаївна. Близько 80 учасників з усіх країн BUP зібралися з 31 березня по 1 квітня, для обговорення подальшої співпраці.

Головна мета BUP Planning Conference полягала в підготовці основи для ректорів і проректорів прийняти рішення про майбутню діяльність та організацію Програми Балтійського університету. Конференції ректорів BUP відбудеться 22-24 жовтня 2014 в університеті Упсали, Campus Готланд.

Також цього року студентка ІІІ-го курсу Паробок Галина, взяла участь у студентській конференції Балтійського університету: “Зелена економіка і Озеленення”: Студенти в дії. 23-27 квітня 2014, Рогов, Польща.

Конференція проходила в м.Rogow, дидактично-науковому центрі, що належить до Варшавського університету наук про життя.