Навчальна робота кафедри

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Нормативні дисципліни (бакалаврат):

 • Теоретичні основи теплотехніки
 • Математичне моделювання
 • Техноекологія та цивільна безпека
 • Вступ до фаху
 • Основи технічної творчості
 • Засоби автоматизації, машини-автомати, та потокові лінії
 • Механічна обробка матеріалів та технології виготовлення типових деталей  харчових машин
 • Основи інженерного дизайну
 • Основи промислового будівництва та санітарної техніки
 • Основи тертя і зношування машин
 • Процеси та апарати харчових виробництв
 • Технічні засоби допоміжних операцій
 • Технологічне обладнання харчових виробництв

Навчальні дисципліни (магістратура):

 • Математичне моделювання при проектуванні машин
 • Надійність і діагностика машин
 • Наукові дослідження і теорія експерименту
 • Конструювання обладнання харчових виробництв
 • Проектування та інженерно-технічне забезпечення харчових виробництв
 • Рециклінг машин та матеріалів
 • Сучасні енерго-та матеріалозберігаючі технології
 • Технологічне обладнання харчової галузі
 • Холодильна техніка
 • Чисельні методи при моделюванні процесів та обладнання харчових виробництв

Навчальні дисципліни

Назва навчальної дисципліниГрупа
1.Теоретичні основи теплотехнікиМО, МТ, МВ, МС
2.Термодинаміка / теплотехнікаМХ / МХз
3.Експлуатація та обслуговування машинМО
4.Безпека життєдіяльностівсі спеціальності
5.Процеси та апарати харчових виробництвМО, МЛ, МХ
6.Монтаж, діагностика та ремонт обладнанняМО
7.Основи промислового будівництва та санітарної технікиМО
8.Математичне моделювання інженерних задач на ЕОММО
9.Основи САПРМО
10.Вступ до спеціальностіМО
11.Зношування і надійність машинМО
12.Основи тертя і зношуванняМП
13.Триботехніка та основи надійності машинЕЗ
14.Основи розрахунку конструктивних елементівМО
15.Технічні засоби допоміжнх операційМО
16.Машини-автомати,потокові та автоматичні лініїМО
17.Основи технічної творчостіМО
18.Машинна графікаМО
19.Будівельна справа і санітарно-технічні розрахункиМО
20.Техноекологія та цивільна безпекаМО
21.Технологічне обладнання консервного виробництвМХ
22.Технологічне обладнання молочного і консервного виробництвМО
23.Технологічне обладнання хлібопекарського та бродильного виробництвМО
24.Технологічне обладнання харчових виробництвМО
25.Конструювання обладнання харчових виробництвМО
26.Основи проектування підприємств харчової промисловостіМО
27.Методи інтенсифікації технологічних процесів харчових виробництвМО
28.ТеплохолодотехнікаМО
29.Підвищення надійності машинМО
30.Технологічне обладнання мініпереробних підприємствМО
31.Технологічне обладнання галузіМЛ, МХ
32.Сучасні енерго- та матеріалозберігаючі харчові технології та обладнанняМО
33.Комп’ютерна підготовкаМО
34.Основи наукових досліджень і теорія експеремнтуМО
35.Мембранна і криогенна технікаМО
36.Автоматизовані переробні та харчові виробництваМО
37.Електрофізичні і фізико-хімічні методи обробки харчових середовищМО
38.Забезпечення надійності при експлуатації і ремонті обладнання харчових виробництвМО
39.Відновлення працездатності технологічного обладнання харчових виробництвМО
40.Сучасні методи конструювання технологічного обладнання харчових виробництвМО
41.Інтелектуальна власністьМО
42.Математичне моделювання систем і процесівМО
43.Корозія та антикорозійні покриттяМО