Наукові здобутки

За час роботи кафедри обладнання харчових технологій нишими співробітниками було захищено 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і ще одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук подана до захисту в 2015 році. Не відстають від співробітників і наші випускники: захищено 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Доктори наук, професори

Прізвище, ім’я, по батькові. Випускник нашої кафедри у ______ році. На даний час працює на посаді ____ у _______.

  • В ___ році рішенням _______ присвоєно вчене звання професора.
  • У ___ році в _______ захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю _______ на тему «________»
  • В ___ році рішенням _______ присвоєно вчене звання доцента.
  • У ___ році в _______ захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю _______ на тему «________»

Кандидати наук, доценти

Прізвище, ім’я, по батькові. Випускник нашої кафедри у ______ році. На даний час працює на посаді ____ у _______.

  • В ___ році рішенням _______ присвоєно вчене звання доцента.
  • У ___ році в _______ захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю _______ на тему «________»