Студенту

Навчальна робота кафедри

 

Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

 

Нормативні дисципліни

 

Бакалаврат:

 

Теоретичні основи теплотехніки

Математичне моделювання

Техноекологія та цивільна безпека

Вступ до фаху

Основи технічної творчості

Засоби автоматизації, машини-автомати, та потокові лінії

Механічна обробка матеріалів та технології виготовлення типових деталей  харчових машин

Основи інженерного дизайну

Основи промислового будівництва та санітарної техніки

Основи тертя і зношування машин

Процеси та апарати харчових виробництв

Технічні засоби допоміжних операцій

Технологічне обладнання харчових виробництв

 

Магістратура:

 

Математичне моделювання при проектуванні машин

Надійність і діагностика машин

Наукові дослідження і теорія експерименту

Конструювання обладнання харчових виробництв

Проектування та інженерно-технічне забезпечення харчових виробництв

Рециклінг машин та матеріалів

Сучасні енерго-та матеріалозберігаючі технології

Технологічне обладнання харчової галузі

Холодильна техніка

Чисельні методи при моделюванні процесів та обладнання харчових виробництв