Вітенько Тетяна Миколаївна

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Освіта

 • 2012: Атестат професора кафедри обладнання харчових технологій
 • Диплом доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології », Національний університет «Львівська політехніка».
 • 2001: Атестат доцента кафедри обладнання харчових технологій
 • 1996: Диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08.« Процеси та обладнання хімічної технології », Національний університет «Львівська політехніка»
 • 1991–1994: Аспірантура за спеціальністю машини та апарати хімічних виробництв.
 • 1989–1991: Студентка Тернопільського приладобудівного інституту за спеціальністю механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Диплом з відзнакою.
 • 1987—1989: Студентка тернопільського філіалу львівського політехнічного інституту за спеціальністю механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Коротка професійна біографія

 • 2013 – до сьогодні: Завідувач кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.
 • 2010–2012: Професор кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.
 • 1998–2010: Доцент кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.
 • 1997–1998: Старший викладач кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя.
 • 1996–1997: Асистент кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя.
 • 1994–1996: Асистент кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського приладобудівного інституту.

Навчальні дисципліни

Процеси та апарати харчових виробництв

Математичне моделювання процесів та обладнання харчових виробництв

Область наукових інтересів

 • Енергоощадні кавітаційни пристрої та технології. Застосування кавітаційних ефектів в промисловості.
 • Загальна кількість публікацій більше 200. Більше 25 публікацій, що індексуються Web of Science, Scopus.

Участь у міжнародних проектах

 • 2021: ( жовтень-грудень) Гостьовий лектор в рамках міжнародного проєкту. International funding line project.(Шмалькальденський університет прикладних наук , Німеччина).
 • 08.01.2019–06.12.2019: Стажування в Люблінській Політехніці (Люблін, Польща).
 • 2018: Стажування в Каунаському технологічному університеті, Литва.
 • 2017: Стажування в університеті міста Гент (Бельгія) в рамках міжнародного проєкту+ in 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP-Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms.
 • 2016: Керівник робочої групи щодо реалізації міжнародного проекту : “Lithuania-Ukraine” steps towards a mutual European future.
 • 2016: Стажування, GRETA du Velay, (Франція) в рамках міжнародного проєкту+ in 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP-Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms
 • 2016: Виконавець міжнародного проєкту 561536-EPP-1-2015-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP-Development of a network infrastructure for youth innovation entrepreneurship support on fablab platforms
 • 2015: Гостьовий лектор в рамках Erasmus+ в Люблінському технічному університеті (Польща), К1 activity. Project: 2015-1-PL01-KA107-016313
 • 2014–2023: Координатор міжнародної діяльності ТНТУ
 • 2014–2023: Гостьовий лектор Люблінської політехніки, Польща
  https://wm.pollub.pl/studenci/zajecia-fakultatywne-z-profesorami-wizytujacymi

Публікації

За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 200 наукових і навчально-методичних праць.
Детальна інформація про публікації:  Google Scholar

Кравець Олег Ігорович

Коротка професійна біографія

 • 2021: присвоєно вчене звання доцента по кафедрі обладнання харчових технологій.
 • 2018–сьогодення: доцент кафедри обладнання харчових технологій.
 • 2016–2018: старший викладач кафедри обладнання харчових технологій.
 • 2015: успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступня кандидата технічних наук. Тема: «Очистка молочної сироватки від білкової дисперсної фази». Науковий керівник: к.т.н., доц. Шинкарик Марія Миколаївна.
 • 2012–2016: асистент кафедри обладнання харчових технологій.
 • 2006–2010: навчався аспірантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за спеціальністю 05.18.12. «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”.
 • 2005–2019: працював головою первинної профспілкової організації студентів ТНТУ ім. І.Пулюя.
 • 2005–2006: навчався у магістратурі Тернопільського державного технічного університету імені І. Пулюя за спеціальністю Обладнання переробних та харчових виробництв.
 • 2000–2005: навчався у Тернопільському державному технічному університеті імені І. Пулюя на факультеті харчових виробництв, за спеціальністю Обладнання переробних та харчових виробництв.

Навчальні дисципліни
На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Процеси та апарати харчових виробництв»
 • «Термодинаміка»
 • «Основи тертя та зношування машин»

Область наукових інтересів
Зниження енергоємності процесів сушіння, зменшення негативної дії молокопереробного виробництва на навколишнє середовище

Участь у міжнародних проектах
З 6 по 10 травня 2019 року пройшов стажування в рамках академічної мобільності за програмою Erasmus+ у Каунаському технологічному університеті (м. Каунас, Литва) на факультеті хімічних технологій. 

Публікації
За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 70 наукових і навчально-методичних праць.
Детальна інформація про публікації:  Google Scholar

Стадник Ігор Ярославович

Освіта

 • 2022р. Диплом кращого раціоналізатора і винахідника Тернопільської області.
 • 2018р. Присвоєно почесне звання “Заслужений винахідник України”
 • 2014р. Атестат професора кафедри обладнання харчових технологій
 • 2013р. Диплом доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – “Процеси і апарати харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”, Національний університет харчових технологій, Київ
 • В 2006р. Атестат доцента кафедри обладнання харчових технологій
 • В 2005р. Диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – “Процеси і апарати харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв”, Національний університет харчових технологій, Київ
 • 1977—1983р. Київський технологічний інститут харчової промисловості
 • 1971—1975р. Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості.

Коротка професійна біографія

 • З 2013 до сьогодні: професор кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя
 • 2005-2013: доцент кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя
 • 1983-2005 працював на підприємствах хлібопекарської галузі на посадах головного інженера, заступника генерального директора по виробництву Тернопільського хлібообєднання, головою правління ВАТ «Чортківхлібозавод»

Навчальні дисципліни

 • Техноекологія та цивільна безпека
 • Технологічне обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв
 • Технологічне обладнання хлібопекарського виробництва
 • Технологічне обладнання хлібопекарського, макаронного, кондитерського та харчоконцентратного виробництв 
 • Технологічне обладнання мініпереробних підприємств

Область наукових інтересів
Вироби із борошна і безглютенових добавок, рологія.

Публікації


За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 345 наукових і навчально-методичних праць, один посібник, 5 монографій, 20 статей у Scopus. Детальнїше: Google Scholar 

Пилипець Оксана Михайлівна 

Коротка професійна біографія

 • 2010–сьогодення: доцент кафедри обладнання харчових технологій.
 • 2010: присвоєно вчене звання доцента по кафедрі обладнання харчових технологій.
 • 2008: успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступня кандидата технічних наук. Тема: «Технологічне забезпечення виготовлення широкосмугових профільних гвинтових заготовок». Науковий керівник: д.т.н., проф. Гевко Богдан Матвійович.
 • 2000–2009: асистент кафедри обладнання харчових технологій.
 • 1996–1999: аспірант кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.
 • 1995–1996: навчалася у магістратурі Тернопільського приладобудівного інститу туімені Івана Пулюя, за спеціальністю а спеціальністю Машинобудування.
 • 1990–1995: навчалася у Тернопільському приладобудівному інституті імені Івана Пулюя, за спеціальністю Біотехнічні та медичні апарати і системи.

Навчальні дисципліни
На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Техноекологія та цивільна безпека»
 • «Механічна обробка матеріалів та технології виготовлення типових деталей харчових машин»
 • «Основи технічної творчості та наукових досліджень».

Область наукових інтересів
Технологічні процеси виготовлення широко стрічкових гвинтових заготовок, розроблення наукових основ проектування багатофункціональних шнекових механізмів для харчового, сільськогосподарського, транспортного, хімічного, та іншого машинобудування.

Участь у міжнародних проектах
В 2018 році пройшла стажування в рамках академічної мобільності за програмою Erasmus+ у Каунаському технологічному університеті (м. Каунас, Литва) на факультеті хімічних технологій.

Публікації
За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 80 наукових і навчально-методичних праць. Детальнїше: Google Scholar 

Зварич Наталя Миколаївна

Освіта та коротка професійна біографія

 • 2000–сьогодення: доцент кафедри обладнання харчових технологій.
 • 2003: отримала звання доцента кафедри обладнання харчових технологій.
 • 1998: захистила кандидатську дисертацію на тему – «Масообмін при хімічному розкладі фосфатів кислотами у виробництві екстракційної фосфорної кислоти» зі спеціальності 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» у спеціалізованій вченій раді Д35.052.09 у Національному університеті “Львівська політехніка”, науковий керівник – д.т.н., професор, академік Української екологічної академії наук Гумницький Я.М.
 • 1997: асистент кафедри обладнання харчових технологій ТДТУ.
 • 1995: асистент кафедри графічного моделювання ТДТУ (Тернопільський приладобудівний інститут).
 • 1991–1994:  навчалася в очній аспірантурі на кафедрі хімічної інженерії та промислової екології у Державному університеті “Львівська політехніка”, науковий керівник – д.т.н., професор, Гумницький Ярослав Михайлович.
 • 1986: вступила на електромеханічний факультет Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту, 1991р. закінчила Тернопільський приладобудівний інститут. Диплом з відзнакою. Спеціальність “Механічне обладнання підприємств будматеріалів, виробів і конструкцій”, кваліфікація –інженер-механік. Диплом з відзнакою.

Навчальні дисципліни

На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Процеси та апарати харчових виробництв»,
 • «Техноекологія та цивільна безпека»

Область наукових інтересів
Процеси, апарати та машини харчових та хімічних та виробництв; екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення.

Публікації
За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 80 наукових і навчально-методичних праць. Детальніше: Google Scholar

Ворощук Віктор Ярославович

Освіта

 • 2011: Диплом кандидата технічних наук за спеціальністю «05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».
 • 1997–2001: Аспірантура за спеціальністю «05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».
 • 1992–1997: Студент Тернопільського державного технічного університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «обладнання харчових виробництв». Диплом з відзнакою.

Коротка професійна біографія

 • 2011 – до сьогодні: доцент кафедри обладнання харчових технологій.
 • 2003–2011: старший викладач кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.
 • 1997–2003: асистент кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Навчальні дисципліни
На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Математичне моделювання об’єктів галузевого машинобудування»
 • «Експлуатація, технічний контроль та ефективність машин»
 • «Технологічне обладнання харчових виробництв»
 • «Інноваційний інжиніринг обладнання переробних і харчових виробництв»
 • «Основи інженерного дизайну»
 • «Наукові дослідження і теорія експерименту» 
 • «Технології 3D моделювання при вирішенні задач в машинобудуванні»

Область наукових інтересів
• Гідродинамічні і теплові процеси  у апаратах роторно-вихрового типу.
• Загальна кількість публікацій більше 100. 6 публікацій, що індексуються Web of Science, Scopus.

Участь у міжнародних проектах

 • 2019: (жовтень)  Стажування в Каунаському технологічному університеті, Литва. Участь у Global Faculty Week 2019.

Публікації
За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 100 наукових і навчально-методичних праць. Детальніше: Google Scholar 

Шинкарик Марія Миколаївна

Освіта

 • 1977 – закінчила Київський технологічний інститут харчової
  промисловості за спеціальністю процеси і апарати харчових виробництв
 • з 1986 року – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси
  і апарати харчових виробництв.
 • 1992 – присвоєно вчене звання доцента кафедри машини і апарати харчових виробництв.

Коротка професійна біографія

 • 2.08.1977–24.08.1979 – інженер технічного відділу Тернопільського
  обласного об’єднання молочної промисловості.
 • 5.09.1979–5.05.1981 – інженер-конструктор Броварського ремонтно-механічного заводу сільськогосподарського машинобудування.
 • 19.05.1981–14.12.1981 – старший інженер-механік технічного відділу
  Тернопільського обласного об’єднання молочної промисловості.
 • 15.12.1981–30.04.1985 – аспірант Українського технологічного інституту
  молока і м’яса.
 • 29.07.1985–25.12.1987 – інженер технічного відділу Тернопільського
  обласного об’єднання молочної промисловості.
 • 26.12.1987–1.09.1995 – асистент, старший викладач, доцент каф. верстатів
  та інструментів Тернопільського приладобудівного інституту.
 • 01.09.1995 – доц. каф. обдаднання харчових технологій.
 • 04.01.2013 – проф. каф. обладнання харчових технологій Тернопільського державного
  технічного університету імені Івана Пулюя.

Навчальні дисципліни
На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Технологічне обладнання молочної промисловості»,
 • «Технологічне обладнання консервної промисловості»
 • «Основи теплотехніки».

Здійснює керівництво науковою роботою аспірантів та магістрів курсовим,
дипломним проектуванням, студентською науковою роботою.
Опублікувала 156 публікацій, з них: 121 наукових праць, 18 патентів на
винаходи та корисні моделі, 35 навчально-методичних розробок. Брала
участь у роботі 41 наукових конференцій в тому числі 3 міжнародних (Будапешт, Париж)

Область наукових інтересів
• Процеси зневоднення стисливих середовищ, процеси виробництва
композиційних молочно – білкових продуктів, ресурсо – і енергозбереження у
молочній промисловості.

Публікації

Опублікувала 156 публікацій, з них: 121 наукових праць, 18 патентів на
винаходи та корисні моделі, 35 навчально-методичних розробок. Брала
участь у роботі 41 наукових конференцій в тому числі 3 міжнародних (
Будапешт, Париж).


Стручок Володимир Сергійович

Коротка професійна біографія

 • 2003–сьогодення: старший викладач кафедри обладнання харчових технологій.
 • 1999–2003: асистент кафедри обладнання харчових технологій.
 • 1995–2013: працював на різних посадах в системі цивільної оборони, цивільного захисту Тернопільської області.
 • 1975–1980: навчався у Львівському ордена Леніна державному університеті імені Івана Франка на хімічному факультеті за спеціальністю «Хімія».

Навчальні дисципліни
На кафедрі викладає дисципліни:

 • «Техноекологія та цивільна безпека»
 • «Цивільна безпека»

Область наукових інтересів
Забезпечення техногенної та екологічної безпеки, дослідження процесів екологічного адміністрування управління відходами, в тому числі побутовими.

Публікації
За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 30 наукових і навчально-методичних праць.
Детальна інформація про публікації:  Google Scholar

Історія

Кафедра обладнання харчових технологій була створена Наказом МінВУЗу від 15 лютого 1992 року для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності 7.090221 – обладнання переробних і харчових виробництв в ТНТУ.

Починаючи з 1996 року кафедра здійснює підготовку фахівців за ступеневою схемою згідно “Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою №65 Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року. Кафедрою ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” з напрямку підготовки 6.0902  – інженерна механіка з професійною орієнтацією на спеціальність 7.090221  – “Обладнання переробних і харчових виробництв” (чотири роки підготовки, перший випуск у 1998 р.), “спеціаліст”, повна вища освіта, за спеціальністю 7.090221  – “Обладнання переробних і харчових виробництв” (один рік підготовки; перший випуск у 1996 році) та “магістр” за спеціальністю 8.090221  – “Обладнання переробних і харчових виробництв” (один рік підготовки; перший випуск – у 2001 році). Для забезпечення багатоступеневої підготовки фахівців розроблено та погоджено відповідні навчальні плани на всіх необхідних рівнях. Навчальні плани розроблені із врахуванням особливостей і потреб регіону в спеціалістах для підприємств переробної і харчової промисловості всіх форм навчання. Підготовка ведеться у відповідності до вимог тимчасових освітньо-кваліфікаційних характеристик фахівців бакалавр, спеціаліст і магістр, відповідно, що є складовою частиною Державного стандарту.

На даний момент кафедра веде підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст і магістр на денній і заочній (безвідривній) формах навчання, за державним замовленням згідно ліцензованого обсягу та на контрактній основі з індивідуальною оплатою за навчання окремими фізичними та юридичними особами. З 2003 –2004 навчального року розпочато підготовку фахівців на екстернатній формі навчання. Крім того, на кафедрі здійснюється перепідготовка фахівців, включаючи надання другої вищої освіти, а з 2001 року впроваджено нову форму підвищення кваліфікації фахівців за скороченим терміном навчання на денній і заочній формах навчання.

З 1 березня 2016 року у зв’язку із об’єднанням факультетів, кафедра обладнання харчових технологій увійшла у склад Факультету інженерії машин, споруд і технологій (ФМТ).

Завідувач кафедрою – доктор технічних наук, професор Вітенько Тетяна Миколаївна.

Заступник завкафедрою – кандидат технічних наук Ворощук Віктор Ярославович.