Дмитрів Олена Романівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв

Google Scholar

Дисципліна: 

Засади провадження наукової діяльності

Відповідність дисципліні

Освіта

Диплом спеціаліста Тернопільський педагогічний інститут, рік закінчення: 2001, спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти (фізика і основи інформатики),
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.05 Піднімально-транспортні машини. (2006 р)
Вчене звання доцента за кафедрою автоматизації виробничих процесів і виробництв (2008р.)

Стажування та підвищення кваліфікації:

  1. Участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів “Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства (12 годин – 0,4 кредиту ECTS)”
  2. Тернопільський національний економічний університет, кафедра економічної кібернетики та інформатики з 13 травня 2019 року по 14 червня 2019 року. Наказ від 19 квітня 2019 року, № 13.
  3. З 24.11.2016 по 26.11.2016 участь у навчанні за темою: “Підготовка внутрішніх аудиторів системи управління якістю в освітніх організаціях ISO 9001 з урахуванням вимог стандарту IWA2. Принципи проведення аудитів у відповідності ISO 19011”. Сертифікат № UA.A-161126-38 (термін дії сертифікату до 24.11.2018 р.).

Сертифікат 1

Сертифікат 2

Сертифікат 3

Публікації: Google Scholar

Дячук Степан Федорович

Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатика та математичного моделювання

Google Scholar

Бібліотека ТНТУ

Дисципліна: Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Відповідність дисципліні

Освіта

1988 р. Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту, за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”.

1997 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Моделювання та оптимізація формоутворення тонкостінних елементів конструкцій методом пружньо-пластичного деформування” за спеціальністю “Механіка деформівного твердого тіла”.

Стажування:

з 5 по 13 грудня 2022 року пройшов навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів вищої освіти «Особливості управління закладами вищої освіти та освітнім
процесом в умовах воєнного стану»
Форма навчання – дистанційна
Обсяг програми – 1,5 кредита ЄКТС

Сертифікат_МОН_Дячук С.Ф.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації

Публікації: Google Scholar

Баб’як Жанна Володимирівна

Завідувач кафедри української та іноземних мов, к.пед.н., доцент

Google Scholar                                

Бібліотека ТНТУ

 

Дисципліна: Іноземна мова для науковців

Відповідність дисципліні

Освіта:

Диплом спеціаліста Тернопільського державного педагогічного інституту, 1996, спеціальність: українська мова та література, англійська мова.

Диплом кандидата наук  ДК № 026734, виданий 15.12.2004 р.

Атестат доцента 12АД №016479, виданий 22.02.2007 р.

Стажування:

  1. Проєкт “Викладання англійської мови як іноземної“ Корпусу миру в Україні (м.Київ, 2019)
  2. Двоступеневий проєкт програми Балтійських університетів (BUP) ” Інтернаціоналізація: Україна-Білорусь-Швеція”, в рамках проєкту відвідала Університет Упсала (Uppsala University), Швеція, травень 2019 р.
  3. Стажування на кафедрі іноземних мов Тернопільського національного економічного університету з 2 квітня по 11 травня 2018 року ( наказ від 17.03.2018 №58-К/тр).


Довідка про стажування

Публікації: Google Scholar

Довгань Анатолій Олексійович

Доктор філософських наук, професор, професор кафедри українознавства та філософії

Google Scholar

Бібліотека ТНТУ

Дисципліна:

Філософія науки

Відповідність дисципліні

Освіта:

У 1978 р. закінчив філософський факультет КНУ ім. Т.Г.Шевченка. Спеціальність «Філософія»

Захищена кандидатська дисертація на тему: «Спілкування як засіб формування творчого потенціалу особистості» – 1985, філософський факультет КНУ ім. Т.Г.Шевченка

Захищена докторська дисертація на тему «Гносеологічний оптимізм західноєвропейської раціоналістичної філософії ( ХVII- перша чверть ХVIII ст.)-2011р., філософський факультет КНУ ім. Т.Г.Шевченка

Стажування:

Стажування в ТНПУ ім. В.Гнатюка ( кафедра філософії і економічної теорії),  2017р.

Довідка про стажування

Публікації: Google Scholar

Ворощук Віктор Ярославович

кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання харчових технологій

Google Scholar

Бібліотека ТНТУ

Дисципліна:

Технології 3D моделювання при вирішенні задач в машинобудуванні

Відповідність дисципліні

Освіта

Диплом спеціаліста Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя, рік закінчення: 1997, спеціальність: „ Обладнання харчових виробництв ”,
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (2010 р)

Стажування на підвищення кваліфікації:

1. Стажування в Каунаському технологічному університеті, Литва. Участь у Global Faculty Week, 2019 р.
2. Підвищення кваліфікації на ТОВ «РМФ» у 2021 р

Довідка про стажування:

Звіт_стажування

Публікації: Google Scholar

Бабій Андрій Васильович

Завідувач кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин, д.т.н., доцент

Google Scholar                                Scopus                               Бібліотека ТНТУ

Дисципліна: 

Теорія та практика експериментальних досліджень
Відповідність дисципліні

Освіта

Диплом спеціаліста Тернопільський державний технічний університет ім. І.Пулюя, рік закінчення: 2002, спеціальність: „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”,
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва (2005 р)
Доктор технічних наук з 2021 року за тією ж спеціальністю

Стажування на підвищення кваліфікації:

  1. Захист докторської дисертації на тему «Методи розрахунку ресурсу і вдосконалення конструкцій широкозахватних штанг сільськогосподарських обприскувачів» (дата захисту 08.04.2021) за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.
  2. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України (довідка №181 від 16.12.2019 р.). Термін стажування з 15.10 по 12.12.2019 року (наказ № К-1-56 від 15.10.2019).
  3. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка (довідка № 505-33/03 від 24.04.2018). Термін стажування з 16.03 по 20.04.2018 року.

Довідка про стажування