ОНП “Галузеве машинобудування”

Гарант освітньо-наукової програми

РОГАТИНСЬКИЙ Роман Михайлович

доктор технічних наук, професор, академік Піднімально-транспортної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки, професор кафедри автомобілів

Назва освітньо-наукової програми: «Галузеве машинобудування»

Рівень: третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Кваліфікація: доктор філософії з галузевого машинобудування

ОНП “Галузеве машинобудування” 2022р.

ОНП “Галузеве машинобудування” 2020р.

ОНП “Галузеве машинобудування” 2016р.

Навчальний план. 2022р.
Інформаційний пакет описів обов’язкових дисциплін

Силабуси обов’язкових дисциплін:

Теорія та практика експериментальних досліджень
Іноземна мова для науковців

Технології 3D моделювання при вирішенні задач в машинобудуванні

Засади провадження наукової діяльності

Філософія науки

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Науково-педагогічна практика

Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». 2020р.

Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 13 «Механічна інженерія» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». 2022р.

Пропозиції та зауваження надсилати на Email гаранта:

Email: rogatynskyi@gmail.com