Міжнародна співпраця

Результати співпраці з Люблінською політехнікою в рамках проекту КА107 (Еразмус+, академічна мобільність)

Професори Люблінської політехніки проф. Павел Дроздєл і проф. Анна Рудавська в період з 13 по 17 березня 2017 року відвідали кафедру обладнання харчових технологій факультету інженерії споруд, машин і технологій в рамках “Еразмус+”( академічна мобільність) – програми Європейського Союзу, що підтримує проекти, партнерства, заходи та мобільність у сфері освіти. Під час візиту наші викладачі прочитали для студентів університету невеликі англомовні лекційні курси із своїх навчальних дисциплін. Нагадаємо, що упродовж багатьох років між двома вишами триває тісна співпраця щодо академічних обмінів, проходження літньої практики студентами, організації спільних науково-практичних конференцій.

В рамках виконання проекту Еразмус +( академічна мобільність) та міжуніверситетської угоди завідувач кафедри , проф. Тетяна Вітенько пройшла стажування в університеті-партнері Люблінська політехніка. Під час зустрічей зі студентами та викладачами університету цікавими і корисними стали інтерактивні методи навчання та досвід міжнародної активності Люблінської політехніки. В рамках стажування відбувся круглий стіл з питань організації спільних наукових проектів з Університетом «Люблінська Політехніка». Також було окреслено коло інших перспективних напрямків співпраці між науковцями ТНТУ і Люблінської політехніки, зокрема проектна робота, стажування, тощо.
Сподіваємось, що такого роду академічні контакти, а також наукова співпраця між нашим юридичним факультетом та юридичними вишами Словаччини й інших країн Європейського Союзу незабаром стануть повсякденною практикою.

Within the framework of Erasmus + (academic mobility) project and Interuniversity agreement the Head of the Department, Prof. Tetiana Vitenko completed the internship at Lublin University of Technology. During the meetings with students and teaching staff was noted that interactive teaching methods and experience of international activity of Lublin University of Technology were of particular interest and are useful for further implementation.

Within the framework of the internship a round table on the organization of joint scientific projects with Lublin University of Technology took place. The area of other perspective directions of cooperation between the scientists of TNTU and Lublin University of Technology was outlined, in particular, the project work, internship, etc. We hope that such kind of academic contacts, as well as scientific cooperation between our Law Faculty and Law Universities of Slovakia and other EU countries will soon become everyday practice.

Виконання проекту КА107 (Еразмус+, академічна мобільність)

В рамках виконання проекту Ка 107( Еразмус+, академічна мобільність) студентка кафедри Галина Паробок впродовж семестру навчалась в Люблінській політехніці. В рамках програми Еразмус+ «Навчальна мобільність» надаються можливості отримання стипендій на навчальну мобільність для студентів, викладачів, науковців, випускників та інших осіб для навчання, стажування, викладання, підвищення кваліфікації тощо. Детально про досвід навчання в ВНЗ партнері можна ознайомитись з презентації.

null

Within the implementation of the project KA 107 (Erasmus +, Academic Mobility) the student of the department Galina Parobok during the semester studied in Lublin University of Technology. Within the framework of Erasmus+ program “Educational Mobility” are provided scholarships for the academic mobility for students, teaching staff, academics, graduates and others persons for training, internship, teaching, advanced training, etc. You can find more information about the experience of studying at the partner-university in presentation.

Практики за кордоном

Студентські конференції

Балтійська університетська програма (BUP)

Співпраця з Лодзінською політехнікою

Співпраця з Люблінською Політехнікою

Співпраця з Опольською політехнікою

Співпраця з Університетом прикладних наук Шмалькальдена

 

Метою міжнародної діяльності кафедри обладнання харчових технологій є підвищення ефективності співпраці з ВНЗ партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих на напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та університету в Україні та за її межами.

Головними напрямами діяльності кафедри в сфері міжнародного співробітництва є :

• залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проектах;

• співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями;

• викладання для іноземних громадян в університеті;

• організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики студентів за кордоном;

• використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та культурно-виховній роботі;

• сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Загалом кафедра співпрацює з 10 університетами партнерами.

З 2011 року кафедра співпрацює з Балтійською Університетською Програмою BUP. У 2014 році Вітенько Т.М. приймала участь у плановій конференції яку проводили на базі університету в м. Упасала (Швеція), а студентка 3 курсу Паробок Галина приймали участь у науково-практичній конференції BUP у м. Рогів, Польща. Доцентом кафедри Лясотою О.М. інтегровано курс “Науки про довкілля” у навчальний процес студентів з числа іноземних громадян.

Розвиток спільних програм є одним з магістральних напрямків розвитку міжнародного співробітництва кафедри. Тому для університету актуальним залишається питання розширення сфери співробітництва ВНЗ з іноземними партерами, зокрема створення і впровадження програм подвійних дипломів.

На сьогодні функціонує освітня магістерська програма з Державним університетом “Люблінська Політехніка”, на стадії завершення програма з Опольською політехнікою та узгоджуються навчальні плани з політехнікою у Лодзі (Польща). Студенти мають можливість отримати два дипломи почергово навчаючись у ТНТУ та ВНЗ партнері.

Узгоджується освітня Україно-німецька програма підготовки бакалаврів (Університет прикладних наук, м. Шмалькальден, Німеччина). Планується розпочати набір студентів на цю програму з 2015/2016 року.

Щороку зростає кількість студентів, які проходять стажування та практику закордоном. Студенти проходить практику у компанії “Устронянка”, м. Устронь, по програмі “Аполло” (Німеччина), по програмі об’єднання “Німецька селянська спілка” та по програмі “Агроімпульс” (Швейцарія). Перед проходженням практики студенти мають можливість пройти курси польської чи німецької мов.

Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнародних конференціях, які організовують ВНЗ партнери.

Практики за кордоном

Кожного року студенти кафедри обладнання харчових технологій в рамках університетських програм проходять виробничі практики та стажування за кордоном. Зокрема за програмою Асоціації “Аполло” (Німеччина), об’єднання “Німецька селянська спілка” (Німеччина), за програмою “Агроімпульс” (Швейцарія), Асоціації аграрних підприємств “Кі-Франс” (Франція), на підприємствах компанії “Устронянка” – одного із лідерів на ринку безалкогольних напоїв у Польщі.

З 2 травня по 29 серпня 2014 року Паробок Галина проходила практику на підприємстві “Auhof”, що у місті Rapperswil-Jona у Швейцарії. Літня практика по програмі “Agrimpuls” надала їй можливість не тільки подорожувати, а й здобути та поглибити професійні навики у сфері харчової промисловості. Під час стажування її надана була можливість відвідати виноробний завод, шоколадну й сирну фабрики.

Під час стажування на підприємствах компанії “Устронянка” студенти кафедри обладнання харчових виробництв мали змогу ознайомитись із сучасним автоматизованим виробництвом та набути практичного досвіду роботи на машинах з виробництва пластикової тари, розливу та пакування безалкогольних напоїв тощо. Крім набутих спеціальних знань студенти отримали величезний досвід міжнародного культурного спілкування та побували з екскурсіями у Чехії в її столиці Празі, та польських містах Вроцлаві, Кракові тощо.

Студентські конференції

Студенти спеціальності обладнання переробних і харчових виробництв приймають участь у міжнародних конференціях в рамках міжнародних програм. Зокрема 23-27 квітня, 2014 року Паробок Галина приймала участь у конференції, що проводилась у місті Роґув у Польщі. Темою конференції було “Зелена економіка та озеленення університету – Студенти в дії” .

Організаторами були спільно Швеція (Упласа, Балтійський університет)та Польща (Лодзь). Учасники конференції представляли 36 університетів з таких країн як Білорусь, Греція, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща, Росія, Словацька Республіка, Швеція і Україна.

Конференція розглядала найбільш важливі питання економіки та сталого розвитку в регіоні Балтійського моря. Студенти оновлювали свої знання і поглибили розуміння економічних моделей в якості найважливішого питання для забезпечення сталого майбутнього. Вони також працювали над проектами, щоб зробити зміни в сторону екологізації своїх університетів.

Студенти взяли участь у Балтійських дебатах на тему: За чи проти економічного зростання (на основі стилю дискусії Оксфорд). В дебатах, вони отримали можливість на практиці навчитись аналізу, комунікації, співпраці, а також суттєво поглибили знання англійської мови.

Балтійська університетська програма (BUP)

Викладачі кафедри співпрацюють з Балтійською університетською програмою (BUP) – це мережа з 225 університетів та інших інститутів в галузі вищої освіти, розташованих в регіоні Балтійського моря. BUP створює та координує курси для бакалаврів і магістрів інститутів-членів і спонсорує спільні проекти, орієнтовані на стабільний розвиток в регіоні.

Програма заснована в 1991 році. Робота мережі координується Секретаріатом BUP, що працює в Центрі сталого розвитку Університету Упсала (Швеція). Основними напрямками програми є питання сталого розвитку, охорони довкілля та демократії в регіоні Балтійського моря. Мета – підтримка ключової ролі, яку університети відіграють в демократичному, мирне та сталий розвиток. Це досягається шляхом розробки університетських курсів, а також участі в реалізації проектів співробітництва з органами влади, муніципалітетами та ін.

Балтійська університетська програма здійснює діяльність через 13 центрів, кожен з яких має свого директора, персонал і обладнане приміщення, яке дозволяє регіонам підтримувати зв’язок за допомогою мережі Інтернет та відео-обладнання. Центри відповідають за комунікації, інформацію, національні конференції та розповсюдження матеріалів.

Університети-учасники (центри) представляють країни, які знаходяться в басейні Балтійського моря або за його межами, у тому числі Україна, Білорусь, Німеччина, Кіпр, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Росія, Словаччина, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Естонія.

Співпраця з Лодзінською політехнікою

У листопаді 2014 року в Лодзінській політехніці відбулося укладання угоди з ТНТУ ім. Івана Пулюя про співпрацю.

Політехніка Лодзі – один із провідних вищих навчальних закладів Польщі. Сьогодні в університеті діють 9 факультетів, понад 20 тисяч студентів опановують 120 різноманітних спеціальностей. Університет активно співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами Євросоюзу

Документ передбачає щорічний обмін студентами, читання спецкурсів викладачами обох університетів, стажування аспірантів і докторантів, проведення спільних наукових конференцій та симпозіумів, підготовку спільних проектів для фінансування через національні і міжнародні фонди тощо.

Детальна інформація щодо діяльності політехніки в Лодзі подана в презентації.

 

Презентація Lodz University of Technology

Співпраця з Люблінською Політехнікою

У вересні 2013 року делегація викладачів ТНТУ перебувала з офіційним візитом у Люблінській політехніці (Польща) Зокрема, вчений секретар вченої ради університету – Галина Крамар, декани факультетів: ФБВ – Павло Дудкін, ФІС – Олександр Мацюк, ФПД – Галина Ціх, завідувач кафедри ОХ – Тетяна Вітенько, викладачі Ольга Владимир, Надія Голда, Ольга Павликівська, Марія Паньків. Серед візитерів були 7 студентів з факультетів ФБВ, ФІС, ФХВ, МТФ, ФПД. З польської сторони участь в зустрічі взяли В’єслав Сікора – керівник відділу з питань Східного партнерства, Єва Бояр – декан факультету менеджменту, Йоланта Слоніц – заступник декана по роботі із студентами факультету менеджменту, Павел Комада – заступник директора Інституту інформатики. Метою візиту було ознайомлення із польським вузом, з програмою подвійних дипломів для магістрів нашого університету, узгодження програм подвійних дипломів та студентської мобільності в рамках Болонської системи навчання. В рамках даного візиту, ректором ТНТУ професором Петром Яснієм і ректором Люблінської політехніки професором Петром Кацейком підписано угоду про співробітництво щодо реалізації програм академічної мобільності, додаткову угоду про визнання еквівалентними освітніх документів, а також узгоджено графіки навчального процесу.

Спільна підготовча робота кафедри обладнання харчових технологій і факультетів обох університетів, завершилася створенням пакету базових документів щодо започаткування магістерських програм подвійних дипломів. Це дозволить студентам-магістрам нашого університету зі спеціальності “Обладнання переробних і харчових виробництв” паралельно навчатися у Люблінській Політехніці за спорідненою спеціальністю і по закінченню отримати два дипломи – ТНТУ і диплом Люблінської Політехніки.

Слід зазначити, що Люблінська Політехніка тільки упродовж останніх років отримала грант від Європейського союзу за програмою структурної модернізації економіки на будівництво і оснащення сучасним дослідницьким обладнанням навчально-лабораторного корпусу в сумі приблизно 30 млн. євро. Споруда площею більше 20 тис. кв. метрів, буде відкрита у 015 році. Тому подальша співпраця з цим ВНЗ відкриває нові можливості і перспективи перед студентами та науковцями Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Детальну інформацію про історію розвитку, структуру та матеріально-технічну базу Люблінської Політехніки можна побачити в наступній презентації.

 

Презентація Politechnika Lubelska

Співпраця з Опольською політехнікою

У червні 2014 року офіційна делегація ТНТУ з робочим візитом відвідала Опольську Політехніку в м. Ополє, Польща. Під час візиту було започатковано спільну програму академічної мобільності та обміну студентами, а з 2015/2016 навчального року планується розпочати програму двох дипломів за спеціальністю “Обладнання переробних і харчових виробництв”.

В липні 2014 року група студентів, що перебувала на виробничій практиці у компанії “Устронянка”, відвідала Опольську Політехніку в м. Ополє, Польща. Візит тернопільських студентів-політехніків до колег з Ополє відбувся на запрошення Опольської Політехніки, відповідно до укладеного протоколу про наміри. За сприяння департаменту міжнародного співробітництва польського вишу студенти познайомились з роботою лабораторій факультету машинобудування, інженерно-будівельного факультету та факультету фізичної культури. Наприкінці зустрічі студенти у дружній та невимушеній атмосфері поділилися враженнями від візиту та спробували справжній китайський чай в Інституті Конфуція при Опольскій Політехніці.

Співпраця з Університетом прикладних наук Шмалькальдена

29 жовтня 2013 року делегація Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя відвідала Університет прикладних наук Шмалькальдена та підписала угоду про співпрацю. Відповідно до угоди українські та німецькі студенти, які навчаються за напрямом “Комп’ютерні науки”, матимуть змогу отримати дипломи обох університетів, а також пройти безкоштовні мовні курси. Перед підписанням угоди ректор ТНТУ Петро Ясній, перший проректор Микола Митник та декан Факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії Олександр Мацюк зустрілися з німецьким колегою ректором Університету прикладних наук Шмалькальдена Ельмаром Хейнеманом. Під час зустрічі сторони обговорили умови навчання студентів, делегація ТНТУ ознайомилась з науковими розробками, матеріально-технічною базою закордонного вишу.

В плані розвитку співпраці заплановано розширити перелік напрямів за якими студенти зможуть отримати можливість навчатись за програмою двох дипломів. Наразі на етапі завершення програма по напряму машинобудування.