Аспірантура

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю

133 — “Галузеве машинобудування”,

спеціалізація

«Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

На даний час в аспірантурі навчаються 2 аспіранти:

Aspirantu