Головні наукові публікації

Головні наукові публікації

Гідродинамічна кавітація у масообмінних, хімічних і біологічних процесах: монографія

ТМ Вітенько
Тернопіль: Вид-во ТДТУ ім. Івана Пулюя
59 2009
Механизм активирующего действия гидродинамической кавитации на воду

ТН Витенько, ЯМ Гумницкий
Химия и технология воды 29 (5), 422-432
47 2007
Массообмен при растворении твердых тел с использованием гидродинамических кавитационных устройств

ТН Витенько, ЯМ Гумницкий
Теоретические основы химической технологии 40 (6), 639-644
22 2006
Механізм та кінетичні закономірності інтенсифікуючої дії гідродинамічної кавітації у хіміко-технологічних процесах

ТМ Вітенько
Дис. на здоб. наук. ступ. док. техн. наук,–Львів
12 2010
Дифузійні константи процесу екстрагування валеріани при попередній кавітаційній обробці екстрагента

ТМ Вітенько
Вопросы химии и химической технологии, 147-150
10 2007
Інтенсифікація масообміну в системі капілярно-пористе тіло–рідина

ТМ Вітенько
Вопросы химии и химической технологи, 153-156
7 2006
Особенности кинетики обеззараживания воды, содержащей E. coli в условиях гидродинамической кавитации

ОР Гащин, ТН Витенько
Химия и технология воды
5 2008
Активація води в кавітаційному пристрої. Дослідження впливу на інтенсивність розчинення лангбейніту/Вітенько ТМ

ТМ Вітенько
Хімічна промисловість України, 18-21
5 2005
Гідродинамічна кавітація в процесах дезин фекції води

ТМ Вітенько, НМ Волікова
Вісник Національного технічного університету України «Київ ський …
5 2002
Simulation of components mixing in order to determine rational parameters of working bodies

I Stadnyk, T Vitenko, P Droździel, A Derkach
Advances in Science and Technology Research Journal 10 (31), 130–138
4 2016
Оцінка ефективності та інтенсивності роботи кавітаційних пристроїв у технології водопідготовки.

ОР Гащин, Т Вітенько
Енергетика та електрифікація, 49-52
4 2009
Использование кавитационных устройств в массообменных процессах химической технологии

ТН Витенько, ЯМ Гумницкий
Промышленная теплотехника
4 2007
Експериментальна оцінка хімічної дії гідродинамічної кавітації

ТМ Вітенько
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя
3 2009
До розрахунку пускової потужності спірально-лопатевої мішалки

Т Вітенько, І Лучейко
Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна технологія та інженерія …
2 2017
Phenomenological approach to calculation of energy expenses for acceleration liquid during start-up of mixer

T Vitenko, I Lucheyko
XVI International Scientific Conference «High-Tech in Chemical Engineering …
2 2016
Вплив кавітаційного подрібнення твердої фази на кінетику розчинення

ТМ Вітенько, ЯМ Гумницький
ТМ Вітенько, ЯМ Гумницький, 161-166
2 2009
Industrial usage of hydrodynamic cavitation device

T Vitenko, P Droździel, A Rudawska
Advances in Science and Technology Research Journal 12 (3)
1 2018
The impact of selected technological and material parameters on the strength of adhesive steel sheets joints

T Vitenko, A Rudawska, K Głogowska, T Vitenko, D Stančeková, …
Advances in Science and Technology Research Journal 11 (2), 8-16
1 2017
До визначення пускової потужності мішалки в рамках феноменологічної моделі

ІІ Лучейко, ТМ Вітенько
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …
1 2016
Erosive Impact Of Vapor-Gas Phase On The Working Surface In Hydrodynamic Type Cavitation

T Vitenko, P Drozdziel, N Gorodysky
Diagnostyka 17 (1), 3-8
1 2016
Науково-технічні основи процесів та розробка обладнання для безлопатевого змішування тіста

ІЯ Стадник, ИЯ Стадник
11 2013
Тістомісильні машини безперервної та періодичної дії

ІЯ Стадник, ОТ Лісовенко
Хранение и переработка зерна, 51-52
6 2008
Simulation of components mixing in order to determine rational parameters of working bodies

AD Igor Stadnyk, Tatiana Vitenko, Pawel Drozdziel
Advances in Science and Technology Research Journal. Volume, 130–138
4* 2016
Зберігання зерна у сховищі

ІЯ Стадник, ЮГ Сухенко, ВП Василів
Український журнал з питань агробізнесу., 174-177
2 2016
Визначення руху середовища при дії кута захвату валків

І Стадник, А Деркач, І Добротвор
Хранение и переработка зерна, 71-72
2 2015
Вплив конструкції валка на закономірності процесу деформації

АВ Деркач, ІЯ Стадник, ТО Лісовська
IV Міжнародна науково-технічна конференція “Стан і перспективи харчової …
1 2017
Реологічний підхід до валкового нагнітання середовища.

АВД О.Ю. Шевченко, Н.А. Ткачук, І.Я. Стадник
Наукові праці Національного університету харчових технологій 23 (1. ISSN …
1 2017
Методика визначення питомої поверхні нагнітальних валків

А Деркач, ІЯ Стадник
Матеріали Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та …
1 2016
Рівняння реологічної моделі нагнітання тіста валками

А Деркач, І Стадник
ХІХ Наукова конференція Тернопільського національного технічного …
1 2016

 

Аналіз гранулометричного складу сирної пилюки

ММ Шинкарик, ОІ Кравець
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 266-269
2011
Дослідження компресійно-фільтраційних характеристик сирного пилу

ММ Шинкарик, ОІ Кравець
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного …
2012
Filter surface regeneration during whey treatment

O Kravec, M Shinkarik
Ukrainian food journal, 555-561
2013
Дослідження впливу температури на процес очистки сироватки фільтруванням

ОІ Кравець, ММ Шинкарик
Луцький НТУ
2009
Влияние реологических характеристик сырной пыли на процесс фильтрования молочной сыворотки

ОІ Кравець
Известия вузов. Пищевая технология, 71-74
2013
Регенерація фільтрувальної поверхні при очистці молочної сироватки

О Кравець, М Шинкарик
Ukrainian Food Journal is an, 555
2013
Фільтраційно-компресійне сушіння технічного казеїну

ММ Шинкарик, О Кравець
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …