Навчальні дисципліни кафедри

№ п/п  Назва дисципліни  Група

Теоретичні основи теплотехніки МО, МТ, МВ, МС
6. Термодинаміка / теплотехніка МХ / МХз
9. Експлуатація та обслуговування машин МО
10. Безпека життєдіяльності всі спеціальності
11. Процеси та апарати харчових виробництв МО, МЛ, МХ
12. Монтаж, діагностика та ремонт обладнання МО
13. Основи промислового будівництва та санітарної техніки МО
14. Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ МО
15. Основи САПР МО
16. Вступ до спеціальності МО
17. Зношування і надійність машин МО
18. Основи тертя і зношування МП
19. Триботехніка та основи надійності машин ЕЗ
20. Основи розрахунку конструктивних елементів МО
21. Технічні засоби допоміжнх операцій МО
22. Машини-автомати,потокові та автоматичні лінії МО
23. Основи технічної творчості МО
24. Машинна графіка МО
25. Будівельна справа і санітарно-технічні розрахунки
26. Техноекологія та цивільна безпека
27. Технологічне обладнання консервного виробництв МХ
28. Технологічне обладнання молочного і консервного виробництв МО
29. Технологічне обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв МО
30. Технологічне обладнання харчових виробництв МО
31. Конструювання обладнання харчових виробництв МО
32. Основи проектування підприємств харчової промисловості МО
33. Методи інтенсифікації технологічних процесів харчових виробництв МО
34.
35. Теплохолодотехніка МО
36. Підвищення надійності машин МО
37. Технологічне обладнання мініпереробних підприємств МО
38. Технологічне обладнання галузі МЛ, МХ
39. Сучасні енерго- та матеріалозберігаючі харчові технології та обладнання МО
40. Комп’ютерна підготовка МО
41. Основи наукових досліджень і теорія експеремнту МО
42. Мембранна і криогенна техніка МО
43. Автоматизовані переробні та харчові виробництва МО
44. Електрофізичні і фізико-хімічні методи обробки харчових середовищ МО
45. Забезпечення надійності при експлуатації і ремонті обладнання харчових виробництв МО
46. Відновлення працездатності технологічного обладнання харчових виробництв МО
47. Сучасні методи конструювання технологічного обладнання харчових виробництв МО
48. Інтелектуальна власність МО
29. Математичне моделювання систем і процесів МО
50. Корозія та антикорозійні покриття МО