Силабуси за ОПП 2024

01 Іноземна мова
02 Історія та культура України
03 Українська мова за професійним спрямуванням
04 Філософія
05 Основи-теплотехніки
06 Безпека-життєдіяльності-основи-охорони-праці
07 Взаємозамінність-стандартизація-та-технічні-вимірювання
08 Вища математика
09 Економіка-та-управління-виробництвомa>
10 Механіка рідин і газів гідро та пневмопривід
11 Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання
13 Електротехніка електроніка та мікропроцесорна техніка
14 Інформаційні технології та основи програмування в інженерії
21 Техноекологія та цивільна безпека
22 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
23 Фізика
24 Сучасні пошукові системи та бібліографія
25 Основи права
28 Рециклінг машин та матеріалів
29 Параметричне конструювання машин
30 Комп’ютерно інтегровані технології
32 Фізичне виховання